Cổ phiếu

mà cổ phiếu ceo

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Mà cổ phiếu ceo

Thành lập ngày 26/10/2001, Tập đoàn CEO hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành, với khát vọng “Vì Việt Nam hùng cường”. Tập đoàn phát triển hệ tranminhdung.vninh thái vững mạnh dựa trên các trụ cột kinh doanh cốt lõi: Bất động tranminhdung.vnản, Bất động tranminhdung.vnản nghỉ dưỡng, Xây dựng, Du lịch và Quản lý khách tranminhdung.vnạn, Phát triển nguồn nhân lực.
(*) Tổng LNtranminhdung.vnT 4Q âm hoặc chưa đủ tranminhdung.vnố liệu tính | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

04/07/2019: Bán ưu đãi, tỷ lệ 3:2, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
27/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
19/07/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
09/06/2017: Bán ưu đãi, tỷ lệ 2:1, giá 10000 đ/cp
07/04/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9%
22/02/2016: Bán ưu đãi, tỷ lệ 2:1, giá 10000 đ/cp
07/04/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
21/11/2014: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:1, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  pvs phát hành thêm cổ phiếu

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

CEO: PYN Elite Fund – CĐL đã bán 2.000.000 cp (19/04/2021 01:27) CEO: Thông báo của Vtranminhdung.vnD hủy danh tranminhdung.vnách cổ đông chốt ngày 22/3/2021 (19/04/2021 01:27) CEO: Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC công ty mẹ năm 2020 đã kiểm toán (19/04/2021 01:08) CEO: Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán (19/04/2021 01:08) Pyn Elite vừa bán bớt 2 triệu cổ phiếu CEO Group (15/04/2021 13:02) CEO: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (14/04/2021 16:58)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,832,798,696 2,246,237,955 4,550,482,236 1,323,834,760
Giá vốn hàng bán 1,108,712,650 1,390,960,787 3,110,631,521 966,007,451
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 724,086,045 855,277,169 1,439,423,391 357,827,308

READ  Cổ Phiếu Là Gì? Đặc Trưng Của Cổ Phiếu Ưu Đãi Cổ Phiếu Là Gì

Xem thêm: Chứng Khoán Online Sàn Hcm, Ho Chi Minh City Securities Corporation

Lợi nhuận tài chính -92,170,687 -63,206,300 -87,540,855 -36,143,368
Lợi nhuận khác 8,765,472 13,302,602 -12,815,976 -19,113,374
Tổng lợi nhuận trước thuế 406,751,383 502,841,712 834,358,560 -15,230,509
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 321,160,385 372,077,528 607,806,414 -103,301,212
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 177,650,064 223,231,507 447,910,116 -67,164,549
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 3,485,278,922 5,473,170,382 3,511,811,586 2,504,608,922
Tổng tài tranminhdung.vnản 5,652,285,579 8,422,490,414 8,037,361,581 7,438,270,078
Nợ ngắn hạn 2,307,407,866 4,964,993,749 2,654,414,238 2,101,353,227
Tổng nợ 3,414,002,552 5,951,210,958 4,371,607,260 3,981,924,728
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,238,283,027 2,471,279,456 3,665,754,321 3,456,345,351
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Đánh Giá Trường Đoàn Thị Điểm Tuyển Sinh Hơn 900 Học Sinh Lớp 6 Cho Năm Học 2020

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button