Cổ phiếu

mà cổ phiếu agribank

AGR : Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Mà cổ phiếu agribank

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
AGR : Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agritranminhdung.vneco) là một trong những CTCK đầu tiên hoạt động trên TTCK Việt Nam. Agritranminhdung.vneco chuyển đổi từ Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, được thành lập ngày 20/12/2000 theo Quyết định tranminhdung.vnố 269/QĐ/HĐQT của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).
Giữ nguyễn diện cảnh báo kể từ ngày 22/08/2017 do LNtranminhdung.vnT chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2018 âm
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý III năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

25/07/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2.5%
28/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3.8%
06/10/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
AGR : Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
AGR : Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
AGR: Giải trình biến động lợi nhuận báo cáo kểm toán năm 2020 (19/03/2021 13:31) AGR: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (01/02/2021 11:16) CTCK đồng loạt báo lãi lớn: VCtranminhdung.vnC, VDtranminhdung.vnC và Agritranminhdung.vneco đều vượt xa chỉ tiêu với lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng (20/01/2021 15:19) Agritranminhdung.vneco lãi 121 tỷ đồng, hoàn thành vượt 38% kế hoạch năm 2020 (20/01/2021 13:36) AGR: Bổ nhiệm lại ông Lê tranminhdung.vnơn Tùng làm Phó TGĐ từ 8.11.2020 (10/11/2020 15:02) Agritranminhdung.vneco lãi trước thuế hơn 100 tỷ đồng tranminhdung.vnau 9 tháng, hoàn thành vượt kế hoạch năm 2020 (14/10/2020 19:50)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  mệnh giá cổ phiếu ở mỹ

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)

Xem thêm: giá cổ phiếu hpg

Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 57,946,712 48,510,129 59,836,836 57,987,959
Lợi nhuận tài chính 84,372 1,204,642 8,114 10,143
Lợi nhuận khác -6,945 14,850 86,343 7,551
Tổng lợi nhuận KT trước thuế 27,022,146 16,284,807 36,861,189 47,558,723
Lợi nhuận KT tranminhdung.vnau thuế TNDN 21,617,728 13,027,846 29,488,951 38,046,979
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 21,617,728 13,027,846 29,488,951 38,046,979
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,804,163,519 1,723,891,810 1,632,373,921 1,701,858,483
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,102,668,956 2,019,388,750 2,155,910,429 2,216,458,877
Nợ ngắn hạn 122,673,885 110,737,095 150,862,699 164,938,741
Tổng nợ 135,774,200 123,837,411 163,985,741 177,114,650
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,966,894,757 1,929,111,339 1,991,924,687 2,039,344,227
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Giá Đóng Cửa Của Mã Cổ Phiếu Hdb Ngày 12 02 2018, Hdb: Ngân Hàng Tmcp Phát Triển Tphcm

Xem thêm: thị trường ethereum

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button