Chứng khoán

mã chứng khoán tv3

TV3 : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Mã chứng khoán tv3

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 3 đã không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất tranminhdung.vnắc mọi nhiệm vụ được giao và đã được Nhà Nước tặng : 01 HC Độc lập hạng nhì, 01 HC Độc lập hạng ba, 01 HC Lao động hạng nhất, 01 HC Lao động hạng 2, 03 HC Lao động hạng 3 và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Nghiệp.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

17/04/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
29/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
21/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
23/01/2018: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:70
15/06/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
17/06/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
27/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 17%
28/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
29/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
27/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
14/12/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Lưu Ký Chứng Khoán Là Gì? Quy Trình Lưu Ký Chứng Khoán, Các Bước Để Lưu Ký

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

TV3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (05/04/2021 09:26) TV3: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính 2020 (18/03/2021 00:20) TV3: Báo cáo tài chính năm 2020 của đơn vị kế toán cấp trên (16/03/2021 08:15) TV3: 23.3.2021, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (11/03/2021 07:48) TV3: Thông báo về ngày ĐKCC tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (04/03/2021 20:01) TV3: Ông Nguyễn Duy Bình thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc từ 1.2.2021 (26/02/2021 23:36)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 400,545,053 381,485,576 388,748,715 408,938,168
Giá vốn hàng bán 316,447,638 274,133,944 274,088,902 300,478,995
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 83,570,488 106,131,363 113,694,383 103,221,156

READ  Hệ Thống Các Công Ty Cp Chứng Khoán Vndirect Chi Nhánh Hải Phòng

Xem thêm: Cổ Phiếu Thép – Tvn: Tổng Công Ty Thép Việt Nam

Lợi nhuận tài chính -316,305 4,598,061 3,274,000 3,776,692
Lợi nhuận khác 85,010 -10,603,225 -1,622,405 588,838
Tổng lợi nhuận trước thuế 17,776,313 18,692,163 23,012,059 24,351,623
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 13,960,819 14,455,704 16,918,913 19,619,895
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 13,960,819 14,455,704 16,918,913 19,619,895
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 225,168,581 216,578,961 236,791,822 202,306,936
Tổng tài tranminhdung.vnản 276,322,036 290,975,815 313,334,418 318,879,857
Nợ ngắn hạn 178,983,897 189,220,038 204,881,795 203,224,617
Tổng nợ 178,983,897 189,220,038 204,881,795 203,224,617
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 97,338,139 101,755,777 108,452,624 115,655,240
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Gà Qué Có Nghĩa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Gà Qué Trong Tiếng Việt

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button