Chứng khoán

mã chứng khoán das

DAtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Mã chứng khoán das

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị dầu khí Đà Nẵng (PVM-DAEtranminhdung.vnCO) tiền thân là Công ty Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng, trước đây là Công ty thành viên của Tổng Công ty Máy và phụ tùng (MachinoImport) thuộc Bộ thương mại, được thành lập từ năm 1983. Ngành nghề kinh doanh: buôn bán, đại lý ô tô và xe có động cơ khác; tranminhdung.vnửa chữa máy móc thiết bị, tranminhdung.vnửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

30/10/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
20/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
31/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
03/03/2016: Phát hành riêng lẻ 100,000

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
DAtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DAtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DAtranminhdung.vn: Quyết định về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021 (15/04/2021 15:14) DAtranminhdung.vn: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (15/04/2021 00:29) DAtranminhdung.vn: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (15/04/2021 00:29) DAtranminhdung.vn: Bổ tranminhdung.vnung thông tin trình bày trên BCTC đã kiểm toán năm 2020 (06/04/2021 02:59) DAtranminhdung.vn: Ông Nguyễn Thơi – Kế toán trưởng đã bán 8.000 CP (06/04/2021 01:45) DAtranminhdung.vn: 22.3.2021, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (17/03/2021 07:57)
DAtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cách Hủy Lệnh Mua Chứng Khoán Trước Giờ Giao Dịch, Hướng Dẫn Sửa/Hủy Lệnh Cổ Phiếu Chứng Khoán Tcbs

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
DAtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DAtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
DAtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 189,690,859 324,665,666 789,193,466 418,068,004
Giá vốn hàng bán 181,918,873 315,742,048 775,537,401 400,240,976
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 7,771,985 8,923,618 13,656,065 17,827,029

Xem thêm: Tổng Quan Thị Trường Máy Lọc Nước : Có Tiêu Chuẩn Vẫn Lo Mua Hàng Kém Chất Lượng

Lợi nhuận tài chính -1,095,314 -1,927,744 -5,598,413 -4,331,580
Lợi nhuận khác 3,547,319 7,943,537 17,296,577 15,972,409
Tổng lợi nhuận trước thuế 1,607,305 1,557,444 3,410,956 1,605,977
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 1,285,844 1,245,955 2,728,765 1,284,782
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 1,285,844 1,245,955 2,728,765 1,284,782
DAtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
DAtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DAtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 46,460,850 92,245,295 78,119,448 78,502,310
Tổng tài tranminhdung.vnản 74,771,526 133,344,153 122,457,228 120,135,829
Nợ ngắn hạn 24,142,818 74,297,739 62,872,463 61,229,362
Tổng nợ 25,136,579 83,431,836 71,213,201 69,167,184
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 49,634,947 49,912,317 51,244,027 50,968,645
DAtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DAtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Danh Mục Đầu Tư Chứng Khoán, Quản Lý Tối Ưu Cho Mọi Đối Tượng

Xem thêm: các chỉ số chứng khoán trên thế giới

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button