Chứng khoán

Mã Chứng Khoán Công Ty May 10 : Tổng Công Ty May 10, Bản Công Bố Thông Tin Của Tổng Công Ty May 10

*

Đang xem: Mã chứng khoán công ty may 10

Tổng công ty May 10 – công ty cổ phần tiền thân là các công xưởng tranminhdung.vnản xuất quân trang đặt tại chiến khu Việt Bắc. Các xưởng may ra đời từ năm 1946 để phục vụ bộ đội kháng chiến chống Pháp.

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 771,614,039 1,033,486,602 982,096,819 666,761,984

Xem thêm: Timo Vay Tiền – Timo Có Các Sản Phẩm Cho Vay Tiêu Dùng Không

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,207,490,106 1,469,952,152 1,249,939,775 1,195,877,357

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
Atranminhdung.vnM Htranminhdung.vnX 2.0 15.6 7.7 3,688.9
BCM Htranminhdung.vnX 1.9 57.4 30.3 58,995.0
BHtranminhdung.vn Htranminhdung.vnX 1.8 22.0 12.2 6,553.2
BIC Htranminhdung.vnX 1.8 21.9 12.2 2,345.5
BID Htranminhdung.vnX 2.1 45.0 21.1 164,098.3
BMI Htranminhdung.vnX 2.0 26.1 13.1 2,329.5
BVH Htranminhdung.vnX 1.7 61.8 35.6 44,465.1
CCI Htranminhdung.vnX 1.8 16.4 9.1 277.1
CHP Htranminhdung.vnX 1.9 18.7 9.9 2,717.9
CLW Htranminhdung.vnX 2.0 33.6 16.5 304.9

Xem thêm: Mã Chứng Khoán Ngân Hàng Agribank, Agr: Ctcp Chứng Khoán Agribank

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  Chứng Khoán Phái Sinh Yuanta, Yuanta Việt Nam Và 4 “Dấu Ấn” Trong 2019

Trả lời

Back to top button