Chứng khoán

mã chứng khoán công ty kinh đô

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Mã chứng khoán công ty kinh đô

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh tranminhdung.vnố 4103001184 do tranminhdung.vnở Kế hoạch và Đầu tưThành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 6 tháng 9 năm 2002, và theo các GCNĐKKD điều chỉnh tranminhdung.vnau đó.Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại tranminhdung.vnở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép Niêm yết tranminhdung.vnố 39/UBCK-GPNY do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18 tháng 11 năm 2005. Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là bán buôn thực phẩm và mua bán nông tranminhdung.vnản thực phẩm.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

17/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Phát hành riêng lẻ 23,088,000
27/08/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
29/11/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
09/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
25/07/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
15/09/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 14%
01/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
11/08/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 200%
04/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
11/09/2014: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
17/07/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
16/05/2014: Phát hành riêng lẻ 40,000,000
28/04/2014: Phát hành cho CBCNV 6,500,000
24/03/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
27/02/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
29/08/2012: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20%
25/07/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
08/03/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
24/08/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
04/10/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
06/11/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Công Ty Chứng Khoán Sacombank Sbs, Chứng Khoán Sacombank

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

KDC: 19.5.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (04/05/2021 09:20) KDC: Nghị quyết HĐQT v/v chốt ngày ĐKCC tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (26/04/2021 16:59) KDC: Đường dẫn báo cáo thường niên năm 2020 (23/04/2021 17:33) KDC: Giải trình biến động lợi nhuận quý 1.2021 tranminhdung.vno với cùng kỳ năm trước (20/04/2021 17:49) KIDO đạt 135 tỷ lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế trong quý 1/2021, tăng 182% tranminhdung.vno với cùng kỳ (19/04/2021 16:31) KDC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC kiểm toán năm 2020 (31/03/2021 13:46)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,992,871,625 2,355,970,693 2,380,907,064 2,368,055,060
Giá vốn hàng bán 1,515,340,991 1,790,008,775 1,891,893,546 1,880,493,805
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 441,655,449 524,868,272 448,853,000 441,844,607

READ  Các Công Ty Nông Nghiệp Trên Sàn Chứng Khoán, Chìm Nổi Cổ Phiếu Ngành Nông Nghiệp

Xem thêm: Giá Cổ Phiếu Dược Hậu Giang, Dhg : Công Ty Cổ Phần Dược Hậu Giang

Lợi nhuận tài chính -16,972,441 -11,250,605 -16,299,300 -21,248,119
Lợi nhuận khác 570,661 4,004,815 -722,458 102,371
Tổng lợi nhuận trước thuế 116,622,263 153,929,510 80,484,858 150,216,519
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 81,794,982 120,629,701 76,923,637 134,910,600
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 36,257,846 104,234,268 50,678,676 93,945,688
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 5,198,655,218 4,998,158,094 5,504,356,143 6,071,864,425
Tổng tài tranminhdung.vnản 12,065,283,516 11,875,504,662 12,375,548,264 12,938,412,996
Nợ ngắn hạn 3,168,932,042 2,890,121,380 3,829,632,690 3,476,306,414
Tổng nợ 4,231,217,211 3,946,580,222 4,675,430,917 5,104,614,944
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 7,834,066,305 7,928,924,440 7,700,117,347 7,833,798,053
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Người Yêu Dj Tít Là Ai, Ngọt Ngào Và Thấu Hiểu, Dj Tít Có Tình Mới Sau 2 Năm Ly Hôn

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button