Chứng khoán

Mã Chứng Khoán Công Ty Gỗ Đức Thành, Gta: Ctcp Chế Biến Gỗ Thuận An

*

Đang xem: Mã chứng khoán công ty gỗ

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

*

Xem thêm: Khoa Y Tế Công Cộng Là Gì – Học Y Tế Công Cộng Ra Làm Gì

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,236,963,559 1,195,449,791 1,258,918,636 1,318,783,634

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DAH Htranminhdung.vnX -0.6 9.0 -14.3 133.0
PXT Htranminhdung.vnX -0.7 3.6 -5.0 60.0
DXG Htranminhdung.vnX -0.8 23.9 -28.8 12,540.5
TCR Htranminhdung.vnX -0.6 4.8 -7.4 188.5
TTE Htranminhdung.vnX -0.9 9.9 -10.5 287.8
TTF Htranminhdung.vnX -0.8 7.9 -9.6 1,587.1
VJC Htranminhdung.vnX -0.7 132.0 -178.2 69,041.9
VTH HNX -0.9 8.0 -8.6 47.0
VTL HNX -0.9 16.8 -18.0 86.0
TTZ HNX -0.9 4.6 -5.1 21.2

Xem thêm: định giá trái phiếu việt nam

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  Từ Điển Việt Anh " Nhân Viên Môi Giới Chứng Khoán Tiếng Anh Là Gì ?

Trả lời

Back to top button