Chứng khoán

mã chứng khoán công ty cổ phần x20

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Mã chứng khoán công ty cổ phần x20

Công ty cổ phần X20 tiền thân là Xưởng đo may hàng kỹ được thành lập năm 1957, là doanh nghiệp chuyên tranminhdung.vnản xuất kinh doanh hàng dệt , nhuộm, hàng may, nguyên phụ liệu hàng dệt may, kinh doanh ô tô, xe máy, dịch vụ tư vấn quản lý và kỹ thuật trong nghành dệt, nhộm và may…., tranminhdung.vnản phẩm may mặc phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Kinh doanh xuất khẩu trang thiết bị ngành may, dệt kim. Kinh doanh vật tư thiết bị, nguyên liệu hóa chất phục vụ ngành dệt nhuộm.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

11/08/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 1%
16/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
04/07/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
X20 : Công ty Cổ phần X20 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
X20 : Công ty Cổ phần X20 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
X20: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý I/2021 (07/05/2021 11:04) X20: Nghị quyết HĐQT thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (05/05/2021 14:50) X20: CBTT triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (09/04/2021 11:38) X20: Giải trình bổ tranminhdung.vnung thông tin báo cáo tài chính năm 2020 (09/04/2021 11:38) X20: Giải trình chênh lệch các chỉ tiêu trên BCTC năm 2020 (06/04/2021 07:29) X20: Bổ nhiệm ông Chu Văn Đệ phụ trách Kế toán từ 1.4.2021 (05/04/2021 09:26)
X20 : Công ty Cổ phần X20 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Tài Sản Chứng Khoán Là Gì ? Các Thuật Ngữ Cơ Bản Về Chứng Khoán

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
X20 : Công ty Cổ phần X20 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
X20 : Công ty Cổ phần X20 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
X20 : Công ty Cổ phần X20 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 1,043,340,203 1,047,607,417 910,167,738 774,933,417
Giá vốn hàng bán 903,823,539 910,943,405 782,851,746 625,576,277
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 139,044,696 136,645,643 127,315,993 149,354,302

Xem thêm: Top 10 Đơn Vị Cho Vay Tiền Ở Đâu Tốt Nhất, Nên Vay Tiêu Dùng 20 Triệu Ở Đâu Tốt Nhất

Lợi nhuận tài chính -1,400,669 904,298 -7,098,203 -3,991,608
Lợi nhuận khác 4,972,711 261,679 200,053 -414,252
Tổng lợi nhuận trước thuế 38,765,542 30,682,526 7,478,515 21,505,883
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 30,738,977 24,010,892 5,277,878 16,316,546
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 30,738,977 24,010,892 5,277,878 16,316,546
X20 : Công ty Cổ phần X20 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
X20 : Công ty Cổ phần X20 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
X20 : Công ty Cổ phần X20 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 593,866,568 683,956,149 263,023,258 293,089,157
Tổng tài tranminhdung.vnản 852,266,431 945,916,759 528,166,496 528,488,274
Nợ ngắn hạn 591,160,639 689,192,389 279,565,377 272,477,147
Tổng nợ 592,158,639 690,190,389 291,138,405 281,147,075
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 260,107,791 255,726,371 237,028,092 247,341,199
X20 : Công ty Cổ phần X20 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
X20 : Công ty Cổ phần X20 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Những Vấn Đề Cơ Bản Của Thị Trường Chứng Khoán

Xem thêm: Có Nên Vay Tiền Mua Nhà Ko, 2 Lưu Ý Quan Trọng Khi Vay Tiền Mua Nhà!

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button