Chứng khoán

mã chứng khoán bảo việt

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Mã chứng khoán bảo việt

Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Tập đoàn Bảo Việt được phê duyệt Đề án cổ phần hóa Tổng công ty Bảo hiểm VN theo Quyết định tranminhdung.vnố 310/2005/QĐ-TTg ngày 28/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2007, Tập đoàn Bảo Việt hoàn thành cổ phần hóa với tầm nhìn đến năm 2025 đặt mục tiêu giữ vững vị trí tranminhdung.vnố 01 thị trường trong lĩnh vực BH nhân thọ và BH phi nhân thọ; là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực quản lý quỹ cung cấp các dịch vụ tài chính trong nước. Bảo Việt đang dần hướng tới cột mốc quan trọng trở thành Tập đoàn tỷ Utranminhdung.vnD vào năm 2016 với tổng doanh thu hợp nhất trên 1 tỷ Utranminhdung.vnD.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

20/10/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
18/12/2019: Phát hành riêng lẻ 41,436,330
15/11/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
02/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
02/05/2018: Phát hành cho CBCNV 20,415,000
02/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
28/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
21/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
28/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
13/06/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
28/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
01/06/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
14/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 11%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
BVH : Tập đoàn Bảo Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
BVH : Tập đoàn Bảo Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
BVH: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (17/05/2021 14:42)

READ  Mẫu Kịch Bản Telesales Chứng Khoán, Kịch Bản Chốt Sale
*

BVH: Thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (17/05/2021 14:42)

*

BVH: Link công bố báo cáo thường niên năm 2020 và giao dịch với người có liên quan (04/05/2021 10:00) BVH: Giải trình kết quả kinh doanh quý 1/2021 (04/05/2021 09:41) BVH: Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt đăng ký mua 13.669 cp (27/04/2021 16:49) BVH: Xin tạm hoãn công bố BCTC HN năm 2020 (13/04/2021 14:01)
BVH : Tập đoàn Bảo Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC

Xem thêm: Cổ Phiếu Lixco – Lix: Ctcp Bột Giặt Lix

BVH : Tập đoàn Bảo Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
BVH : Tập đoàn Bảo Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2019 Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Tăng trưởng
BVH : Tập đoàn Bảo Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Xem đầy đủ
BVH : Tập đoàn Bảo Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
BVH : Tập đoàn Bảo Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Xem đầy đủ
BVH : Tập đoàn Bảo Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Danh Sách Mã Chứng Khoán Việt Nam, Danh Sách Chứng Khoán

Xem thêm: Bố Diễn Viên Múa Linh Nga Là Ai Trung Hiếu Qua Đời, Đặng Linh Nga

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button