Chứng khoán

Nhận Định Mã Chứng Khoán Amd, Amd : Ctcp Đầu Tư Và Khoáng Sản Flc Amd

*

Đang xem: Mã chứng khoán amd

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng tranminhdung.vnản AMD Group được đăng ký thành lập ngày 20 tháng 9 năm 2007 với tên gọi là Công ty Cổ phần FIKOR Việt Nam. Đến 2014, Công ty hoạt động với tên gọi mới là CTCP đầu tư AMD GROUP. Năm 2016, Công ty đổi tên thành CTCP Đầu tư và Khoáng tranminhdung.vnản AMD Group. Lĩnh vực kinh doanh: Bán lẻ trong tranminhdung.vniêu thị, trung tâm thương mại; Hoạt động tư vấn quản lý; Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng và các máy khác…

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem thêm: Sửa Đổi Nghị Định 90 Về Phát Hành Trái Phiếu Doanh Nghiệp, Nghị Định 90/2011/Nđ

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 2,051,979,879 1,946,576,177 1,989,215,985 2,068,054,890

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Nhóm ngành: Công nghệ Vốn điều lệ: 1,635,048,740,000đồng KL CP đang niêm yết: 163,504,874cp KL CP đang lưu hành: 163,504,874cp

Xem thêm: Đôi Điều Về Thiên Tình Sử Võ Đông Sơ Là Ai ? Biên Cương Lá Rơi Thu Hà Em Ơi

Khai thác và kinh doanh khoáng tranminhdung.vnản;Bán lẻ trong tranminhdung.vniêu thị, trung tâm thương mại;Hoạt động tư vấn đầu tư và tư vấn quản lý kinh doanh;Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật;Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;Kinh doanh bất động tranminhdung.vnản;Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, du lịch nghỉ dưỡng;Giáo dục mầm non.

READ  công ty chứng khoán ngân hàng hàng hải

Trả lời

Back to top button