Chứng khoán

Mã Chứng Khoán Abs – Abs: Ctcp Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận

*

Đang xem: Mã chứng khoán abs

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Gavin Thomas Là Ai Mà Lại Được Sao Hoa Ngữ Săn Đón Nhiều Đến Vậy?

*

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ABtranminhdung.vn Htranminhdung.vnX 0.8 48.0 63.5 1,123.2
AGR Htranminhdung.vnX 0.6 12.5 21.4 2,640.0
APG Htranminhdung.vnX 0.9 9.7 11.0 387.9
Atranminhdung.vnP Htranminhdung.vnX 0.7 7.4 10.0 264.7
CCL Htranminhdung.vnX 1.0 14.2 14.9 503.5
CEE Htranminhdung.vnX 0.6 16.5 27.1 701.1
CLG Htranminhdung.vnX 0.6 0.8 1.2 16.3
CLW Htranminhdung.vnX 0.8 31.5 39.4 344.5
Ctranminhdung.vnM Htranminhdung.vnX 0.9 18.9 20.6 1,901.5
CTtranminhdung.vn Htranminhdung.vnX 0.7 17.2 25.0 1,776.9

Xem thêm: cổ phiếu stk

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  10 Cách Học Đầu Tư Chứng Khoán Cần Học Gì ? Bài Học Đầu Tư Chứng Khoán

Trả lời

Back to top button