Lương Giáo Viên Trường Đoàn Thị Điểm, Trường Đoàn Thị Điểm Tuyển Giáo Viên

Trường THCS Đoàn Thị Điểm có đội ngũ giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề được phụ huynh và học sinh tin yêu kính trọng. Qua 12 năm thành lập, đội ngũ giáo viên của trường THCS Đoàn Thị Điểm ngày càng lớn mạnh về số lượng và nâng cao về chất lượng. 

Năm học 2017 – 2018, nhà trường có tổng số 230 các bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó số GV chiếm 120 đ/c, số GV đạt chuẩn 100%, GV đạt trên chuẩn 98,11%; có 40% giáo viên có trình độ thạc sĩ, 3 thầy cô là Nhà giáo ưu tú. 

Trả lời

Back to top button