Lợi Ích Khi Đầu Tư Trái Phiếu Không? Trái Phiếu Là Gì

Đầu tư cổ phiếu, trái phiếu là một trong những cách thức sử dụng tiền đầu tư để có lãi suất mà không phải gửi tiết kiệm ngân hàng.

Đang xem: Lợi ích khi đầu tư trái phiếu

Trái phiếu là một hình thức huy động vốn, kêu gọi nguồn vốn từ bên ngoài công ty để có vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Người nắm giữ trái phiếu là chủ nợ của đơn vị đó và được thanh toán sau thời hạn của trái phiếu.

Vậy trái phiếu cụ thể là gì? Các nhà đầu tư có nên đầu tư trái phiếu không?

Trái phiếu là gì?

Trước khi đi vào trả lời cho câu hỏi: có nên đầu tư trái phiếu không, chúng tôi xin làm rõ khái niệm trái phiếu.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2006, trái phiếu là một loại hình chứng khoán xác định quyền, lợi ích hợp pháp của người sở hữu với phần vốn nợ của đơn vị phát hành.

Phát hành trái phiếu là một hình thức huy động vốn của tổ chức, doanh nghiệp. Theo đó, đơn vị phát hành phải trả cho người giữ trái phiếu một khoản tiền nhất định bao gồm mệnh giá của trái phiếu và lợi tức và đơn vị phát hành trái phiếu phải hoàn trả mệnh giá ban đầu khi đến thời điểm đáo hạn.

Trái phiếu mang những đặc điểm như sau:

– Đơn vị phát hành trái phiếu có thể là doanh nghiệp hoặc là tổ chức chính quyền công (kho bạc nhà nước), chính quyền (Chính Phủ).

– Người cho đơn vị phát hành trái phiếu vay tiền gọi là trái chủ

– Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cũng có thể mua trái phiếu hoặc trái chủ.

– Thu nhập của trái phiếu không phụ thuộc vào tình trạng kinh doanh của đơn vị phát hành mà dựa vào tiền lãi, các khoản thu cố định.

– Trái phiếu chính là chứng khoán nợ. Vì thế, nếu công ty giải thể, phá sản thì phải thanh toán cho những cá nhân, tổ chức nắm giữ trái phiếu rồi mới chia đến các cổ đông.

Để chào bán trái phiếu cần phải đáp ứng được các điều kiện:

– Vốn điều lệ của doanh nghiệp dựa trên sổ kế toán tại thời điểm đăng ký chào bán phải từ 10 tỷ Việt Nam đồng trở lên.

– Năm liền kế trước khi chào bán trái phiếu, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải có lãi và không có lỗ lũy kế tình đến năm đăng ký chào bán trái phiếu.

– Có phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu, được đại hội đồng cổ đông đồng ý chấp thuận.

– Cam kết thực hiện nghĩa vụ với nhà đầu tư của tổ chức phát hành trái phiếu về điều kiện phát hành, thời điểm thanh toán, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Các điểm giống nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu:

– Đều là một cách thức huy động vốn.

– Là công cụ đầu tư của các nhà đầu tư.

– Cùng là hình thức chuyển nhượng, thế chấp và được hưởng giá chênh lệch.

So sánh sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

Cổ phiếu Trái phiếu
Ghi nhận sự góp vốn của cá nhân, tổ chức. Ghi nhận nợ của công ty phát hành, người nắm giữ trái phiếu là chủ nợ.
Không lãi suất.

Xem thêm: Hiệp Sĩ Sài Gòn Là Ai – Vì Sao Hiệp Sĩ Đường Phố Dừng Bước

Có lãi suất
Người giữ cổ phiếu là cổ đông, có quyền tham gia vào hoạt động kinh doanh. Người nắm giữ trái phiếu không tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty.
Không thời hạn, liên quan trực tiếp đến sự tồn tại của doanh nghiệp. Có thời hạn
Nguy cơ rủi ro cao. Ít rủi ro, phụ thuộc vào doanh nghiệp.
Do công ty cổ phần phát hành. Doanh nghiệp và Chính Phủ phát hành.
Không thể chuyển sang trái phiếu. Có thể chuyển đổi sang cổ phiếu

Đầu tư trái phiếu là gì?

Đầu tư trái phiếu là việc thực hiện một giao dịch giữa người cho vay là người mua trái phiếu và người vay là đơn vị phát hành trái phiếu. Đơn vị phát hành có trách nhiệm thanh toán khoản nợ cho trái chủ theo cam kết trong hợp đồng vay.

*

Có nên đầu tư trái phiếu không?

Đầu tư trái phiếu sẽ có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Cụ thể:

– Ưu điểm:

+ Lãi suất không phụ thuộc vào công việc kinh doanh phát triển hay thua lỗ của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải trả đủ số tiền lãi cho trái chủ.

+ Đầu tư vào trái phiếu rủi ro trong tiền lãi và việc mất tiền là không lớn.

+ Trái phiếu có loại được miễn thuế thu nhập.

– Nhược điểm:

+ Nhiều công ty không có chương trình tái đầu tư từ lãi suất trái phiếu.

+ Mệnh giá trái phiếu biến động mạnh.

Rủi ro khi đầu tư trái phiếu gồm những gì?

Như trong nội dung so sánh giữa cổ phiếu và trái phiếu, mặc dù đầu tư trái phiếu ít rủi ro hơn nhưng không đồng nghĩa với không có rủi ro. Sau đây sẽ là một số rủi ro khi mua trái phiếu:

– Về lãi suất:

Lãi suất và mệnh giá trái phiếu có quan hệ trái ngược nhau, tức là giá trái phiếu tăng thì lãi suất sẽ giảm. Nếu lãi suất trái phiếu đang tăng lên, nhà đầu tư sẽ bỏ những trái phiếu có lãi suất thấp và đây là lý do làm mệnh giá trái phiếu giảm xuống.

– Về tái đầu tư:

Nguyên nhân của việc tái đầu tư này là do lãi suất giảm và có thể thu hồi trái phiếu thì tổ chức phát hành sẽ mua lại. Như vậy, tổ chức phát hành trái phiếu có thể mua lại trái phiếu trước thời điểm đáo hạn, người có trái phiếu nhận được tiền thanh toán gốc có giá trị cao hơn không đáng kể so với mệnh giá.

– Về lạm phát:

Khi nhà đầu tư mua trái phiếu họ chắc chắn sẽ nhận về một mức lãi suất trong thời hạn của trái phiếu. Nhưng nếu lạm phát gia tăng, sức mua của nhà đầu tư sẽ giảm và có thể thu về lãi suất âm.

– Về rủi ro tín dụng, vỡ nợ:

Trái phiếu doanh nghiệp không được bởi tín dụng chính phủ mà hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng trả nợ của công ty.Vì vậy, nhà đầu tư cần phải xem xét khả năng thanh toán của đơn vị phát hành trước khi đầu tư.

Xem thêm: Fcf Là Gì ? Ý Nghĩa Như Thế Nào Là Free Cash Flow Tốt

Trên đây là một số vấn đề liên quan đến trái phiếu. Quý vị có thể tham khảo nội dung bài viết này trước khi quyết định có nên đầu tư trái phiếu không.

Trả lời

Back to top button