Là gì

lightest nghĩa là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt

Đang xem: Lightest nghĩa là gì

lightest

*

light /lait/
danh từ ánh sáng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng ban ngàyto stand in somebody”s light: đứng lấp bóng ai; (nghĩa bóng) làm hại ai, cản trở ai làm việc gìin the light of these facts: dưới ánh sáng của những sự việc nàyto see the light: nhìn thấy ánh sáng mặt trời; (nghĩa bóng) sinh ra đờito bring to light: (nghĩa bóng) đưa ra ánh sáng, khám pháto come to light: ra ánh sáng, lộ ra nguồn ánh sáng, đèn đuốctraffic lights: đèn giao thông lửa, tia lửa; diêm, đómto strike a light: bật lửa, đánh diêmgive me a light, please: làm ơn cho tôi xin tí lửa (số nhiều) sự hiểu biết, trí thức, trí tuệ, chân lýto do something according to one”s lights: làm gì theo sự hiểu biết của mình trạng thái, phương diện, quan niệmin a good light: ở chỗ có nhiều ánh sáng, ở chỗ rõ nhất (dễ trông thấy nhất); với quan niệm đúng, với cách hiểu đúng (một vấn đề)to place something in a good light: trình bày cái gì một cách tốt đẹpin a wrong light: quan niệm sai, hiểu saithe thing now appears in a new light: sự việc bây giờ biểu hiện ra dưới một trạng thái mới sự soi sáng, sự làm sáng tỏ; (số nhiều) những sự kiện làm sáng tỏ, những phát minh làm sáng tỏ (tôn giáo) ánh sáng của thượng đế sinh khí, sự tinh anh; ánh (mắt); (thơ ca) sự nhìn (số nhiều) (từ lóng) đôi mắt cửa, lỗ sángmen of light and leading: những người có uy tín và thế lực (số nhiều) khả năngaccording to one”s lights: tuỳ theo khả năng của mình (nghệ thuật) chỗ sáng (trong bức tranh)

tính từ sáng sủa, sáng nhạt (màu sắc)light blue: xanh nhạt

ngoại động từ lit, lighted đốt, thắp, châm, nhómto light a fire: nhóm lửa soi sáng, chiếu sáng soi đường ((thường) + up) làm cho rạng lên, làm cho sáng ngời lên (nét mặt, khoé mắt)the news of the victory lighted up their eyes: tin chiến thắng làm cho mắt họ ngời lên

READ  Nghĩa Của Từ Village Là Gì, Nghĩa Của Từ Village, Nghĩa Của Từ Village

nội động từ ((thường) + up) đốt đèn, lên đèn, thắp đèn, châm lửa, nhóm lửait is time to light up: đã đến giờ lên đèn thắp, đốt, bắt lửa, bén lửathis lamp does not light well: cái đèn này khó thắp ((thường) + up) sáng ngời, tươi lênface lights up: nét mặt tươi hẳn lênto light into (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tấn công mắng mỏto light out (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) thình lình bỏ đi nội động từ lit, lighted đỗ xuống, đậu (chim), xuống (+ upon) tình cờ rơi đúng vào, tình cờ gặp phải

tính từ nhẹ, nhẹ nhàngas light as a feather: nhẹ như một cái lônglight food: đồ ăn nhẹlight sleep: giấc ngủ nhẹ nhànga light sleeper: người tỉnh ngủa light task: công việc nhẹa light punishment: sự trừng phạt nhẹlight wine: rượu vang nhẹlight ship: tàu đã dỡ hànglight marching order: lệnh hành quân mang nhẹlight cavalry: kỵ binh vũ trang nhẹ nhanh nhẹnto be light of foot: bước đi nhanh nhẹn nhẹ nhàng, thanh thoát, dịu dàng, thư tháilight touch: cái vuốt nhẹ nhàngwith a light hand: nhẹ tay; khôn khéowith a light heart: lòng thư thái, lòng băn khoăn lo âu gìlight music: nhạc nhẹlight comedy: kịch cui nhẹ nhàng khinh suất, nông nổi, nhẹ dạ, bộp chộp; lăng nhăng; lẳng lơ, đĩ thoãa light woman: người đàn bà lẳng lơ tầm thường, không quan trọnga light talk: chuyện tầm phàoto make light of: coi thường, coi rẻ, không chú ý đến, không quan tâm đếnto have light fingers có tài xoáy vặt phó từ nhẹ, nhẹ nhàngto tread light: giảm nhẹlight come light go (xem) cometo sleep light ngủ không say, ngủ dể tỉnh

Xem thêm: Chứng Quyền Có Đảm Bảo Là Gì? Thị Trường Chứng Quyền Có Đảm Bảo

Lĩnh vực: toán & tin

*

 sáng nhất

Xem thêm: visible light, visible radiation, light source, luminosity, brightness, brightness level, luminance, luminousness, illumination, lightness, lighting, sparkle, twinkle, spark, Inner Light, Light, Light Within, Christ Within, lighter, igniter, ignitor, illume, illumine, light up, illuminate, light up, fire up, alight, perch, ignite, fall, unhorse, dismount, get off, get down, light-colored, unaccented, weak, friable, sandy, clean, clear, unclouded, lightsome, tripping, faint, swooning, light-headed, lightheaded, flimsy, abstemious, light(a), scant(p), short, idle, lite, low-cal, calorie-free, wakeful, easy, loose, promiscuous, sluttish, wanton, lightly

READ  Phân Biệt Muối Nở (Baking Soda) Và Bột Nổi Còn Gọi Là Bột Gì

Xem thêm: Vay Tiền Theo Hóa Đơn Điện Lãi Suất Thấp, Vay Theo Hóa Đơn Tiền Điện

n.

(physics) electromagnetic radiation that can produce a visual sensation; visible light, visible radiation

the light was filtered through a soft glass window

any device serving as a source of illumination; light source

he stopped the car and turned off the lights

a particular perspective or aspect of a situation

although he saw it in a different light, he still did not understand

the quality of being luminous; emitting or reflecting light; luminosity, brightness, brightness level, luminance, luminousness

its luminosity is measured relative to that of our sun

an illuminated area

he stepped into the light

a condition of spiritual awareness; divine illumination; illumination

follow God”s light

the visual effect of illumination on objects or scenes as created in pictures; lightness

he could paint the lightest light and the darkest dark

a person regarded very fondly

the light of my life

mental understanding as an enlightening experience

he finally saw the light

can you shed light on this problem?

having abundant light or illumination; lighting

they played as long as it was light

as long as the lighting was good

public awareness

it brought the scandal to light

merriment expressed by a brightness or gleam or animation of countenance; sparkle, twinkle, spark

he had a sparkle in his eye

there”s a perpetual twinkle in his eyes

a divine presence believed by Quakers to enlighten and guide the soul; Inner Light, Light, Light Within, Christ Withina visual warning signal

they saw the light of the beacon

there was a light at every corner

a device for lighting or igniting fuel or charges or fires; lighter, igniter, ignitor

do you have a light?

v.

make lighter or brighter; illume, illumine, light up, illuminate

This lamp lightens the room a bit

begin to smoke; light up, fire up

After the meal, some of the diners lit up

to come to rest, settle; alight, perch

Misfortune lighted upon him

cause to start burning; subject to fire or great heat; ignite

Great heat can ignite almost any dry matter

Light a cigarette

fall to somebody by assignment or lot; fall

The task fell to me

It fell to me to notify the parents of the victims

get off (a horse); unhorse, dismount, get off, get down

adj.

of comparatively little physical weight or density

a light load

magnesium is a light metal–having a specific gravity of 1.74 at 20 degrees C

(used of color) having a relatively small amount of coloring agent; light-colored

light blue

light colors such as pastels

a light-colored powder

of the military or industry; using (or being) relatively small or light arms or equipment

READ  Lý Thuyết Phản Xạ Là Gì Lớp 11, Phản Xạ Là Gì

light infantry

light cavalry

light industry

light weapons

not great in degree or quantity or number

a light sentence

a light accent

casualties were light

light snow was falling

light misty rain

light smoke from the chimney

psychologically light; especially free from sadness or troubles

a light heart

characterized by or emitting light

a room that is light when the shutters are open

the inside of the house was airy and light

used of vowels or syllables; pronounced with little or no stress; unaccented, weak

a syllable that ends in a short vowel is a light syllable

a weak stress on the second syllable

easily assimilated in the alimentary canal; not rich or heavily seasoned

a light diet

(used of soil) loose and large-grained in consistency; friable, sandy

light sandy soil

(of sound or color) free from anything that dulls or dims; clean, clear, unclouded

efforts to obtain a clean bass in orchestral recordings

clear laughter like a waterfall

clear reds and blues

a light lilting voice like a silver bell

moving easily and quickly; nimble; lightsome, tripping

the dancer was light and graceful

a lightsome buoyant step

walked with a light tripping step

demanding little effort; not burdensome

light housework

light exercise

of little intensity or power or force

the light touch of her fingers

a light breeze

(physics, chemistry) not having atomic weight greater than average

light water is ordinary water

weak and likely to lose consciousness; faint, swooning, light-headed, lightheaded

suddenly felt faint from the pain

was sick and faint from hunger

felt light in the head

a swooning fit

light-headed with wine

light-headed from lack of sleep

very thin and insubstantial; flimsy

thin paper

flimsy voile

light summer dresses

marked by temperance in indulgence; abstemious, light(a)

abstemious with the use of adverbs

a light eater

a light smoker

ate a light supper

less than the correct or legal or full amount often deliberately so; scant(p), short

a light pound

a scant cup of sugar

regularly gives short weight

having little importance

losing his job was no light matter

intended primarily as entertainment; not serious or profound

light verse

a light comedy

silly or trivial; idle

idle pleasure

light banter

light idle chatter

designed for ease of movement or to carry little weight

light aircraft

a light truck

having relatively few calories; lite, low-cal, calorie-free

diet cola

light (or lite) beer

lite (or light) mayonnaise

a low-cal diet

(of sleep) easily disturbed; wakeful

in a light doze

a light sleeper

a restless wakeful night

casual and unrestrained in depual behavior; easy, loose, promiscuous, sluttish, wanton

her easy virtue

he was told to avoid loose (or light) women

wanton behavior

adv.

with few burdens; lightly

experienced travellers travel light

Trả lời

Back to top button