Cổ phiếu

lịch sử giá cổ phiếu vsc

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Lịch sử giá cổ phiếu vsc

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Tiền thân của Công ty là Công ty Container Việt Nam, chính thức thành lập ngày 27 tháng 7 năm 1985 theo quyết định tranminhdung.vnố: 1310/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. tranminhdung.vnố vốn ban đầu được Nhà nước giao tại thời điểm thành lập là 7,2 triệu đồng
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

03/09/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
28/08/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
03/06/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
27/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
08/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
21/12/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
20/10/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
03/06/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
10/09/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/06/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
04/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
20/06/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
26/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
01/07/2013: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
23/04/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
18/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
29/12/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
29/08/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
20/08/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
23/02/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
08/06/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
17/12/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
06/08/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
05/06/2008: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Những Cổ Phiếu Sinh Lời Là Gì ? Những Điều Cần Biết Trước Khi Đầu Tư Cổ Phiếu

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Vtranminhdung.vnC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (31/03/2021 15:36) Vtranminhdung.vnC: CTCP Đầu tư tranminhdung.vnao Á D.C đăng ký bán 1.175.000 cp (29/03/2021 17:08) Vtranminhdung.vnC: Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (25/03/2021 17:17) Vtranminhdung.vnC: Nghị quyết HĐQT v/v tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT (12/03/2021 17:22) Vtranminhdung.vnC: Mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (03/03/2021 18:28)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 408,556,989 392,772,705 428,963,774 458,571,593
Giá vốn hàng bán 306,866,936 297,909,193 319,184,396 324,216,719
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 101,690,053 94,863,511 109,779,378 134,354,873

READ  Cen: Cổ Phiếu Cen - Cen: Ctcp Cencon Việt Nam

Xem thêm: Stt Tổng Hợp 1001 Câu Nói Thả Thính Dễ Thương Nhất 2020: Lãng Mạng, Cute

Lợi nhuận tài chính 1,031,556 2,484,938 3,120,564 2,420,872
Lợi nhuận khác -41,147 -181,758 2,429,449 2,326,831
Tổng lợi nhuận trước thuế 81,263,084 73,815,368 86,116,799 94,536,638
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 71,682,447 69,448,567 78,278,215 77,362,856
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 57,169,933 56,084,115 64,436,576 63,662,574
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 694,418,833 805,956,898 856,308,646 895,757,954
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,400,209,274 2,477,000,789 2,467,880,983 2,458,144,482
Nợ ngắn hạn 226,754,962 259,464,736 291,985,294 287,416,269
Tổng nợ 258,448,675 291,158,448 292,015,294 287,446,269
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,141,760,599 2,185,842,341 2,175,865,688 2,170,698,213
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Gửi Tiết Kiệm, Mua Trái Phiếu Và Gửi Tiết Kiệm, Mua Trái Phiếu Doanh Nghiệp Hay Gửi Tiết Kiệm

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button