Cổ phiếu

lịch sử giá cổ phiếu vre

Trang web Dưới dạng thông báo cảnh báo Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình

Đang xem: Lịch sử giá cổ phiếu vre

Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Chuyển lên Chuyển xuống

Tần Suất

Một lần Lời / Lỗ Lời Lỗ %

Tần Suất

Định kỳ Một lần Khối lượng vượt quá

Tần Suất

Định kỳ Một lần

Cho tất cả tin phát hành trong tương lai Chỉ cho tin phát hành sắp tới Gửi tôi lời nhắc trước 1 ngày giao dịch

Phương pháp giao

Cửa sổ bật lên ở trang web

Thông báo Ứng Dụng Di Động

Email Notifications

Tạo một danh sách theo dõi mới Khởi tạo Tạo một danh mục đầu tư mới Thêm vào Khởi tạo + Một vị thế khác Đóng

Xem thêm: Tính Cách Thất Thường Tiếng Anh Là Gì, Từ Thất Thường Trong Tiếng Anh Là Gì Vậy

READ  Viettel Đấu Giá Cổ Phiếu Vcg : Hai Nhà Đầu Tư Bỏ Giá Suýt Soát Nhau

Khối lượng: 0 Giá Mua/Bán: 34,600.0 / 34,900.0 Biên độ trong Ngày: 34,150.0 – 36,100.0
Tóm Tắt Thông Tin Tài Chính Bảng Báo Cáo Thu Nhập Bảng Cân Đối Kế Toán Dòng Tiền Tỷ số Cổ tức Thu nhập
Xem dữ liệu lịch sử miễn phí đối với VRE. Bạn sẽ tìm thấy giá đóng cửa, mở cửa, cao nhất, thấp nhất, thay đổi và % thay đổi của Cổ Phiếu Công ty Cổ phần Vincom Retail đối với phạm vi ngày được lựa chọn. Dữ liệu có thể được xem theo các khoảng thời gian hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Ở phía bên dưới bảng biểu, bạn sẽ thấy bản tóm tắt dữ liệu cho mỗi phạm vi ngày được lựa chọn.
Ngày Lần cuối Mở Cao Thấp KL % Thay đổi 20/04/2021 34,600.0 34,200.0 36,100.0 34,150.0 13.60M 1.91% 19/04/2021 33,950.0 33,800.0 34,200.0 33,000.0 4.12M 0.00% 16/04/2021 33,950.0 33,800.0 34,450.0 32,800.0 6.77M -0.15% 15/04/2021 34,000.0 35,300.0 35,300.0 34,000.0 6.02M -2.86% 14/04/2021 35,000.0 35,100.0 35,250.0 34,650.0 5.80M -0.85% 13/04/2021 35,300.0 35,800.0 36,800.0 35,300.0 11.70M 0.00% 12/04/2021 35,300.0 35,000.0 35,400.0 34,900.0 5.45M 0.86% 09/04/2021 35,000.0 35,200.0 35,400.0 35,000.0 5.33M -0.85% 08/04/2021 35,300.0 35,700.0 35,700.0 35,100.0 5.97M -0.28% 07/04/2021 35,400.0 35,100.0 35,500.0 34,800.0 6.78M 1.14% 06/04/2021 35,000.0 34,500.0 35,450.0 34,400.0 8.55M 1.45% 05/04/2021 34,500.0 35,500.0 35,500.0 34,000.0 6.89M 1.92% 02/04/2021 33,850.0 34,200.0 34,500.0 33,750.0 4.19M 0.00% 01/04/2021 33,850.0 32,700.0 33,900.0 32,700.0 5.49M 3.52% 31/03/2021 32,700.0 32,600.0 33,000.0 32,600.0 4.52M 0.31% 30/03/2021 32,600.0 33,050.0 33,150.0 32,500.0 5.26M -1.36% 29/03/2021 33,050.0 32,500.0 33,250.0 32,200.0 4.46M 2.64% 26/03/2021 32,200.0 32,500.0 32,750.0 31,200.0 6.72M -1.98% 25/03/2021 32,850.0 33,400.0 33,700.0 32,700.0 5.29M -1.65% 24/03/2021 33,400.0 33,600.0 34,000.0 33,000.0 5.72M -2.20% 23/03/2021 34,150.0 34,600.0 34,600.0 34,000.0 4.29M -1.30% 22/03/2021 34,600.0 34,700.0 35,000.0 34,500.0 4.09M 1.76% Cao nhất: 36,800.0 Thấp nhất: 31,200.0 Chênh lệch: 5,600.0 Trung bình: 34,115.9 % Thay đổi: 1.8
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


READ  đánh giá cổ phiếu vnm

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

Làm phong phú cuộc đàm luận Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận. Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường. LƯU Ý : Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ. Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác. Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của tranminhdung.vn.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Xem thêm: Vay Tiền Ở Tân Châu – Vay Tiền Cmnd Tân Châu

Tôi đã đọc hướng dẫn bình luận của tranminhdung.vn.com và đồng ý với điều khoản đưa ra.

Trả lời

Back to top button