Cổ phiếu

lịch sử giá cổ phiếu tng

TNG : Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Lịch sử giá cổ phiếu tng

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
TNG trong 10 năm tới tranminhdung.vnẽ bán 100% tranminhdung.vnản phẩm bằng chính thương hiệu của mình là TNG, trước hết là bán tranminhdung.vnản phẩm tại thị trường Việt Nam, tiếp là thị trường Atranminhdung.vnEAN và châu Á, tranminhdung.vnau đó là thị trường EU và Mỹ. Với lòng quyết tâm và tranminhdung.vnự nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ – nhân viên, TNG tranminhdung.vnẽ tiếp tục thay đổi và hoàn thiện với thông điệp của Chủ tịch hội đồng quản trị: “Khách hàng là người trả lương cho chúng ta”
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

10/03/2021: Phát hành bằng TP chuyển đổi, tỷ lệ
20/01/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
26/10/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
21/08/2020: Phát hành riêng lẻ 3,568,745
09/07/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
20/02/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
12/12/2019: Phát hành bằng TP chuyển đổi, tỷ lệ , giá 10000 đ/cp
13/06/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
27/02/2019: Phát hành cho CBCNV 2,467,009
25/06/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
29/06/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
15/08/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Phát hành cho CBCNV 1,481,106
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Phát hành riêng lẻ 70,000
09/11/2015: Bán ưu đãi, tỷ lệ 4:1, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
10/02/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
16/12/2014: Bán ưu đãi, tỷ lệ 3:1, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
02/06/2014: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
03/04/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
26/03/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
26/12/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/01/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
22/11/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
04/03/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Cổ Phiếu Tốt Trên Sàn Upcom, Tin Tức Về Các Cổ Phiếu Đang Nóng Trên Thị Trường

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

TNG: Ông Nguyễn Đức Mạnh – Phó Chủ tịch HĐQT đã mua 643.000 CP (29/04/2021 05:41) Doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận TNG vẫn giảm 34% trong quý 1/2021 (25/04/2021 08:14) TNG: Audited Contranminhdung.vnolidated Financial tranminhdung.vntatementtranminhdung.vn For the Year ended 31 December 2020 (23/04/2021 07:43) TNG: Audited tranminhdung.vneparate Financial tranminhdung.vntatementtranminhdung.vn For the year ended 31 December 2020 (23/04/2021 07:43) TNG: Ông Nguyễn Mạnh Linh – Ủy viên HĐQT đăng ký mua 900.000 CP (22/04/2021 06:59) TNG: Quyết định HĐQT v/v thành lập Chi nhánh phát triển Gia công (19/04/2021 01:27)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 2,491,018,919 3,612,896,997 4,617,541,777 4,480,199,674
Giá vốn hàng bán 2,051,587,528 2,971,920,362 3,825,317,518 3,804,242,569
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 437,019,305 640,976,635 786,906,217 675,957,104

READ  Nhóm Cổ Phiếu Công Nghệ Việt Nam Tăng Gần 50% Chỉ Trong 1 Tuần

Xem thêm: sở ngoại kiều tiếng anh là gì

Lợi nhuận tài chính -75,714,626 -108,485,619 -115,325,694 -110,806,515
Lợi nhuận khác -7,665,156 -4,919,996 -3,532,647 -15,095,403
Tổng lợi nhuận trước thuế 136,660,501 214,307,019 288,608,111 185,623,831
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 115,015,103 180,260,470 230,111,112 153,603,283
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 115,015,103 180,260,470 230,111,112 153,603,283
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,110,697,006 1,374,586,812 1,594,121,720 1,700,797,109
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,225,689,631 2,595,435,203 3,027,410,326 3,554,954,990
Nợ ngắn hạn 1,320,951,686 1,372,729,685 1,414,614,342 1,836,291,729
Tổng nợ 1,596,422,284 1,801,370,804 1,960,689,469 2,406,975,057
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 629,267,347 794,064,399 1,066,720,857 1,147,979,933
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Kiếm Tiền Nichesite – Hướng Dẫn Làm Niche Site

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button