Cổ phiếu

lịch sử giá cổ phiếu tcm

TCM : Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Lịch sử giá cổ phiếu tcm

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cổ phần Dệt May Thành Công tiền thân là Hãng Tái Thành Kỹ nghệ Dệt được thành lập năm – 1967. Tháng 08/1976 được chuyển thành Xí nghiệp quốc doanh với tên gọi Nhà máy Dệt Tái Thành, tranminhdung.vnau đó lần lượt được đổi tên thành Nhà máy Dệt Thành Công, Công ty Dệt Thành Công. Năm 2000 đổi tên thành Công Ty Dệt May Thành Công. Tháng 07/2006, chuyển đổi hình thức hoạt động thành Công ty Cổ phần Dệt May Thành Công.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

20/05/2021: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
11/01/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
24/07/2020: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
26/02/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
28/05/2019: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
26/02/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
21/05/2018: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
13/02/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
20/06/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
31/10/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
18/02/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
02/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
18/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
23/04/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
19/07/2013: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
10/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
12/06/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
14/12/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
04/04/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
22/02/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
16/07/2009: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
10/06/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Quyền Mua Cổ Phiếu Là Gì ? Những Điều Cần Biết Trước Khi Đầu Tư Cổ Phiếu

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 17/5-21/5 (16/05/2021 09:04) TCM: 20.5.2021, ngày GDKHQ nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần (tỷ lệ 100:15) (13/05/2021 16:08) TCM: Bổ nhiệm ông Jung tranminhdung.vnung Kwan làm Phó TGĐ từ 12.5.2021 (12/05/2021 16:34) Cổ phiếu dùy trì mức giá 3 chữ tranminhdung.vnố, Dệt may Thành Công (TCM) tranminhdung.vnắp phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu thưởng (11/05/2021 09:23) TCM: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ tranminhdung.vnở hữu (10/05/2021 16:55) Tiết kiệm chi phí, ngành dệt may nỗ lực vượt khó trong quý 1 (10/05/2021 09:30)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 947,724,794 980,177,387 752,232,151 945,730,871
Giá vốn hàng bán 759,936,850 804,222,494 608,795,423 791,222,956

READ  cổ phiếu dgc

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tạo Một Google Group Là Gì, Bắt Đầu Với Groups

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 187,787,944 175,362,362 143,434,942 154,478,207
Lợi nhuận tài chính -2,707,584 -929,425 8,148,532 3,360,582
Lợi nhuận khác 683,791 448,717 1,798,923 184,744
Tổng lợi nhuận trước thuế 100,985,952 106,252,293 93,879,112 77,661,317
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 81,130,925 85,554,202 75,607,267 62,268,844
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 81,075,421 85,192,694 75,037,051 62,209,671
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,828,703,998 1,718,277,581 1,783,900,889 1,904,810,334
Tổng tài tranminhdung.vnản 3,071,490,054 2,935,697,565 2,976,422,649 3,070,562,754
Nợ ngắn hạn 1,532,866,578 1,271,379,985 1,256,932,785 1,321,831,246
Tổng nợ 1,634,458,110 1,372,569,892 1,337,687,709 1,402,131,320
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,437,031,944 1,563,127,674 1,638,734,941 1,668,431,434
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: đánh giá cổ phiếu cre

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button