Cổ phiếu

lịch sử giá cổ phiếu ntp

NTP : Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Lịch sử giá cổ phiếu ntp

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tiền thân là Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong được thành lập ngày 29 tháng 4 năm 1993. Ngành nghề kinh doanh: tranminhdung.vnản xuất kinh doanh các tranminhdung.vnản phẩm nhựa dân dụng, nhựa kỹ thuật phục vụ ngành xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải; xây dựng công trình công nghiệp, giao thông thủy lợi; kinh doanh bất động tranminhdung.vnản…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

07/05/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
03/11/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
25/06/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
04/06/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
03/01/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
31/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
25/10/2019: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
29/07/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
29/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
07/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
01/06/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
23/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
05/01/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
26/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
02/02/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
28/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:30
05/12/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
07/06/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
14/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/09/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
20/12/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
10/06/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
07/09/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
30/11/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
08/05/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  cổ phiếu jpmorgan chase có

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

NTP: 7.5.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) (05/05/2021 12:06) NTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (05/05/2021 12:06) NTP: Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đăng ký mua 250.000 CP (05/05/2021 11:07) NTP: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (05/05/2021 09:32) NTP: Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty (05/05/2021 09:32) Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 4/5-7/5 (04/05/2021 09:45)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 4,443,654,367 4,534,643,996 4,788,713,096 4,646,209,462
Giá vốn hàng bán 2,957,522,657 3,188,696,873 3,325,381,674 3,097,944,644
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 1,472,608,893 1,330,948,581 1,434,479,999 1,388,166,356

READ  cổ phiếu hagl agrico

Xem thêm: 10+ Vay Tiền Trên Mạng – 5 Lưu Ý Để Vay Tiền Online

Lợi nhuận tài chính -74,190,448 -92,550,344 -98,138,365 -87,310,626
Lợi nhuận khác 10,272,976 3,490,588 3,522,498 2,491,817
Tổng lợi nhuận trước thuế 556,985,317 379,845,321 471,186,435 523,418,677
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 492,535,288 331,517,043 409,025,992 447,189,022
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 492,535,288 331,517,043 409,025,992 447,189,022
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 2,302,419,973 2,663,120,671 2,363,188,727 1,678,805,704
Tổng tài tranminhdung.vnản 4,261,720,884 4,876,295,184 4,552,319,672 3,895,418,861
Nợ ngắn hạn 1,932,727,831 2,387,372,890 1,854,109,590 1,270,673,123
Tổng nợ 2,175,715,168 2,623,789,621 1,984,900,419 1,306,130,324
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,086,005,717 2,252,505,563 2,567,419,254 2,589,288,537
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Công Bố 17 Nhà Tạo Lập Thị Trường Công Cụ Nợ Việt Nam, Cong Cu, To Chuc Va Thi Truong Tai Chinh

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button