Cổ phiếu

lịch sử giá cổ phiếu kbc

Mã* Từ ngày

*

Đến ngày

*

Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh Giá
đóng cửa Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa Giá
cao nhất Giá
thấp nhất KL
đợt 1 KL
đợt 2 KL
đợt 3 KL GT KL GT 30/03/2021 38.60&nbtranminhdung.vnp; 38.60&nbtranminhdung.vnp; 1.15 (3.07 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,767,300&nbtranminhdung.vnp; 179,777,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 38.00&nbtranminhdung.vnp; 39.15&nbtranminhdung.vnp; 37.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 29/03/2021 37.45&nbtranminhdung.vnp; 37.45&nbtranminhdung.vnp; -0.75 (-1.96 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 5,662,300&nbtranminhdung.vnp; 213,889,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 38.40&nbtranminhdung.vnp; 38.85&nbtranminhdung.vnp; 37.30&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 26/03/2021 38.20&nbtranminhdung.vnp; 38.20&nbtranminhdung.vnp; 0.00 (0.00 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 8,709,600&nbtranminhdung.vnp; 323,719,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 37.90&nbtranminhdung.vnp; 38.70&nbtranminhdung.vnp; 35.85&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 25/03/2021 38.20&nbtranminhdung.vnp; 38.20&nbtranminhdung.vnp; -0.60 (-1.55 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,854,200&nbtranminhdung.vnp; 187,326,000,000&nbtranminhdung.vnp; 225,000&nbtranminhdung.vnp; 9,112,500,000&nbtranminhdung.vnp; 39.00&nbtranminhdung.vnp; 39.30&nbtranminhdung.vnp; 38.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 24/03/2021 38.80&nbtranminhdung.vnp; 38.80&nbtranminhdung.vnp; -1.70 (-4.20 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 5,343,700&nbtranminhdung.vnp; 211,752,000,000&nbtranminhdung.vnp; 4,300,000&nbtranminhdung.vnp; 179,740,000,000&nbtranminhdung.vnp; 39.70&nbtranminhdung.vnp; 40.40&nbtranminhdung.vnp; 37.90&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 23/03/2021 40.50&nbtranminhdung.vnp; 40.50&nbtranminhdung.vnp; -0.90 (-2.17 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,909,700&nbtranminhdung.vnp; 201,257,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 41.40&nbtranminhdung.vnp; 41.80&nbtranminhdung.vnp; 40.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 22/03/2021 41.40&nbtranminhdung.vnp; 41.40&nbtranminhdung.vnp; -0.10 (-0.24 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 6,047,700&nbtranminhdung.vnp; 253,457,000,000&nbtranminhdung.vnp; 758,790&nbtranminhdung.vnp; 33,690,276,000&nbtranminhdung.vnp; 42.30&nbtranminhdung.vnp; 42.50&nbtranminhdung.vnp; 41.10&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 19/03/2021 41.50&nbtranminhdung.vnp; 41.50&nbtranminhdung.vnp; 1.60 (4.01 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 9,384,700&nbtranminhdung.vnp; 385,042,000,000&nbtranminhdung.vnp; 2,769,500&nbtranminhdung.vnp; 114,934,250,000&nbtranminhdung.vnp; 40.00&nbtranminhdung.vnp; 42.00&nbtranminhdung.vnp; 39.85&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 18/03/2021 39.90&nbtranminhdung.vnp; 39.90&nbtranminhdung.vnp; 0.20 (0.50 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,613,600&nbtranminhdung.vnp; 184,401,000,000&nbtranminhdung.vnp; 180,000&nbtranminhdung.vnp; 7,182,000,000&nbtranminhdung.vnp; 40.25&nbtranminhdung.vnp; 40.40&nbtranminhdung.vnp; 39.70&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 17/03/2021 39.70&nbtranminhdung.vnp; 39.70&nbtranminhdung.vnp; -0.30 (-0.75 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,973,900&nbtranminhdung.vnp; 197,370,000,000&nbtranminhdung.vnp; 1,000,000&nbtranminhdung.vnp; 39,500,000,000&nbtranminhdung.vnp; 40.00&nbtranminhdung.vnp; 40.10&nbtranminhdung.vnp; 39.50&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 16/03/2021 40.15&nbtranminhdung.vnp; 40.15&nbtranminhdung.vnp; -0.15 (-0.37 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,859,100&nbtranminhdung.vnp; 114,724,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 40.30&nbtranminhdung.vnp; 40.50&nbtranminhdung.vnp; 39.70&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 15/03/2021 40.30&nbtranminhdung.vnp; 40.30&nbtranminhdung.vnp; 0.50 (1.26 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,751,400&nbtranminhdung.vnp; 192,790,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 40.95&nbtranminhdung.vnp; 40.95&nbtranminhdung.vnp; 40.20&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 12/03/2021 39.80&nbtranminhdung.vnp; 39.80&nbtranminhdung.vnp; 0.80 (2.05 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 11,436,000&nbtranminhdung.vnp; 457,132,000,000&nbtranminhdung.vnp; 135,000&nbtranminhdung.vnp; 5,424,300,000&nbtranminhdung.vnp; 39.00&nbtranminhdung.vnp; 40.50&nbtranminhdung.vnp; 39.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 11/03/2021 39.00&nbtranminhdung.vnp; 39.00&nbtranminhdung.vnp; 0.60 (1.56 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,388,100&nbtranminhdung.vnp; 132,326,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 39.40&nbtranminhdung.vnp; 39.50&nbtranminhdung.vnp; 38.80&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 10/03/2021 38.40&nbtranminhdung.vnp; 38.40&nbtranminhdung.vnp; -0.70 (-1.79 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 1,996,100&nbtranminhdung.vnp; 76,835,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 38.85&nbtranminhdung.vnp; 39.05&nbtranminhdung.vnp; 38.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 09/03/2021 39.10&nbtranminhdung.vnp; 39.10&nbtranminhdung.vnp; -0.60 (-1.51 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 2,884,700&nbtranminhdung.vnp; 112,981,000,000&nbtranminhdung.vnp; 175,070&nbtranminhdung.vnp; 7,129,786,000&nbtranminhdung.vnp; 39.50&nbtranminhdung.vnp; 39.60&nbtranminhdung.vnp; 38.80&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 08/03/2021 39.70&nbtranminhdung.vnp; 39.70&nbtranminhdung.vnp; 2.30 (6.15 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 7,643,700&nbtranminhdung.vnp; 296,208,000,000&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 37.50&nbtranminhdung.vnp; 40.00&nbtranminhdung.vnp; 36.90&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 05/03/2021 37.40&nbtranminhdung.vnp; 37.40&nbtranminhdung.vnp; -0.05 (-0.13 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 4,065,100&nbtranminhdung.vnp; 149,194,000,000&nbtranminhdung.vnp; 50,000&nbtranminhdung.vnp; 1,850,000,000&nbtranminhdung.vnp; 36.90&nbtranminhdung.vnp; 37.95&nbtranminhdung.vnp; 36.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 04/03/2021 37.45&nbtranminhdung.vnp; 37.45&nbtranminhdung.vnp; -1.40 (-3.60 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 5,142,500&nbtranminhdung.vnp; 194,832,000,000&nbtranminhdung.vnp; 375,070&nbtranminhdung.vnp; 14,509,450,000&nbtranminhdung.vnp; 38.85&nbtranminhdung.vnp; 39.00&nbtranminhdung.vnp; 37.00&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 03/03/2021 38.85&nbtranminhdung.vnp; 38.85&nbtranminhdung.vnp; -0.40 (-1.02 %)

*

&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; 3,621,700&nbtranminhdung.vnp; 141,431,000,000&nbtranminhdung.vnp; 650,000&nbtranminhdung.vnp; 26,825,000,000&nbtranminhdung.vnp; 39.25&nbtranminhdung.vnp; 39.60&nbtranminhdung.vnp; 38.70&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp; 0&nbtranminhdung.vnp;

READ  Bộ Lọc Cổ Phiếu Canslim Là Gì? Hướng Dẫn Lọc Cổ Phiếu Theo Phương Pháp

Trả lời

Back to top button