Kỳ Hạn Trái Phiếu Kho Bạc – Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ TÀI CHÍNH ********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********

Số: 141-TC/KBNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1995

QUYẾTĐỊNH

VỀ VIỆC DỪNG PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU KHO BẠC LỌAI KỲ HẠN 1 NĂM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀICHÍNH

QUYẾT ĐỊNH

Điều 2.

Đang xem: Kỳ hạn trái phiếu kho bạc

Người muatrái phiếu Kho bạc bao gồm:

– Người Việt Nam trong và ngoàinước, người nước ngoài làm việc và sinh sống hợp pháp tại Việt Nam.

– Các doanh nghiệp trong nướcthuộc mọi lĩnh vực và thành phần kinh tế, bao gồm cả các Ngân hàng Thương mại,các tổ chức tín dụng, Công ty Tài chính, Công ty Bảo hiểm, Quỹ Bảo hiểm, Quỹ Đầutư…

– Các hội và đoàn thể quầnchúng.

– Các doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Pháp lệnh Ngânhàng nếu được Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận cho phép mua trái phiếu.

Điều 3.Trái phiếuKho bạc được thu và thanh toán bằng đồng Việt Nam (VNĐ); Tiền gốc và lãi đượcthanh toán một lần khi đến hạn thanh toán (đủ 12 tháng) tại các đơn vị Kho bạctrong cả nước.

Điều 4. Trái phiếuKho bạc là loại trái phiếu vô danh, có in sẵn mệnh giá với các mức 500.000 đồng,1.000.000 đồng, 2.000.000 đồng, 5.000.000 đồng và 10.000.000 đồng.

Điều 5.

Xem thêm: Blog Tiền Ảo Cpt – Giá Cryptaur (Cpt) Mới Nhất Hôm Nay

Trái phiếuKho bạc được tự do mua bán, chuyển nhượng; được sử dụng làm tài sản thế chấp, cầmcố trong các quan hệ tín dụng; nhưng không được dùng để thay thế tiền trong lưuthông và nộp thuế cho Ngân sách Nhà nước. Chủ sở hữu trái phiếu có thể gửi tờtrái phiếu tại cơ quan Kho bạc Nhà nước để bảo quản và phải nộp lệ phí bảo quảntheo quy định.

Điều 6. Các khoảnthu nhập từ trái phiếu Kho bạc đối với các đối tượng mua bán trái phiếu đềukhông phải nộp thuế cho Ngân sách Nhà nước.

Điều 7. Các khoảnthu về phát hành trái phiếu được tập trung về Ngân sách Trung ương; Nguồn vốnthanh toán trái phiếu và các chi phí phục vụ cho việc phát hành và thanh toántrái phiếu do Ngân sách Trung ương bảo đảm.

Điều 8.

Xem thêm: Phó Trưởng Công An Quận Đống Đa Là Ai, Cổng Giao Tiếp Điện Tử Thành Phố Hà Nội

Cục trưởng CụcKho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, Chi cục trưởngKho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ phát hành trái phiếu cónhiệm vụ thi hành Quyết định này.

Trả lời

Back to top button