Cổ phiếu

Cổ Phiếu Khuyến Nghị Mua Cổ Phiếu Mwg Với Giá Mục Tiêu 140, Cập Nhật Cổ Phiếu Mwg

Chúng tôi tăng 22,0% giá mục tiêu cho MWG từ 141.500đ lên 172.700đ do tăng dự báo lợi nhuận năm 2021-2022 và giảm giả định lãi suất phi rủi ro. Tại giá mục tiêu, P/E dự phóng 2021 là 15,8 lần, tiềm năng tăng giá 36,6%. Chúng tôi đánh giá tích cực hơn về doanh thu và tỷ suất lợi nhuận thuần tại TGDĐ và ĐMX, đồng thời nâng dự báo doanh thu của BHX lên đáng kể do tăng dự báo về số lượng của hàng và doanh thu trung bình một cửa hàng. Chúng tôi duy trì quan điểm lợi nhuận của BHX sẽ cải thiện đáng kể trong năm 2021 và 2022.

Đang xem: Khuyến nghị mua cổ phiếu mwg

 

Điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận năm 2021 và 2022

Chúng tôi tăng lần lượt 6,3% và 6,6% dự báo doanh thu thuần năm 2021 và 2022 do tăng dự báo doanh thu thuần của BHX và TGDĐ. Với những gì TGDD và ĐMX thể hiện trong tháng 2020, chúng tôi tăng dự báo tỷ suất lợi nhuận thuần của hai chuỗi này trong 2 năm tới. Do đó, chúng tôi điều chỉnh tăng 5,8% dự báo lợi nhuận thuần của toàn công ty năm 2021 lên 5.081 tỷ đồng (tăng trưởng 29,4%) và tăng 14,2% dự báo lợi nhuận thuần năm 2022 lên 6.578 tỷ đồng (tăng trưởng 29,5%).

Bảng 1: Dự báo lợi nhuận 

Bảng 2: Giả định về doanh thu – Chuỗi Bách Hóa Xanh 

*

BHX: Tăng dự báo số cửa hàng mở mới và doanh thu/cửa hàng

Đối với BHX, chúng tôi tăng đáng kể lần lượt 17,6% và 15,8% dự báo doanh thu trong năm 2021 và 2022 do dự báo sẽ có thêm nhiều cửa hàng mở mới (600 cửa hàng trong năm 2021 so với dự báo cũ là 500 cửa hàng và 500 cửa hàng trong năm 2022 so với dự báo cũ là 400 cửa hàng). Quan trọng hơn, chúng tôi dự báo BHX sẽ tập trung vào việc tăng số lượng cửa hàng lớn (hay còn gọi là cửa hàng 5 tỷ, được ra mắt từ tháng 7/2020) lên 481 cửa hàng vào cuối năm 2021 và 540 cửa hàng vào cuối năm 2022. Cửa hàng lớn có doanh thu cao hơn (hiện tại trung bình 2,7 tỷ đồng so với 1,1 tỷ đồng đối với cửa hàng tiêu chuẩn) và khả năng sinh lời tốt hơn. Do đó, doanh thu/cửa hàng/tháng của BHX được tăng lên 1,39 tỷ đồng, từ 1,19 tỷ đồng trong dự báo cũ.

TGDĐ: Tăng dự báo doanh thu điện thoại

Chúng tôi điều chỉnh tăng lần lượt 9,3% và 10,7% dự báo về doanh thu thuần của TGDĐ trong năm 2021 và 2022 do tăng lần lượt 14,4% và 20,1% dự báo doanh số toàn ngành điện thoại di động trong năm 2021 và 2022. Chúng tôi tin nhu cầu điện thoại thông minh sẽ mạnh mẽ hơn trong năm 2021 và 2022, nhờ các đợt tung sản phẩm gần đây của các thương hiệu điện thoại lớn đều thành công hơn dự kiến, nhu cầu đổi điện thoại tăng do mạng 2G ngừng hoạt động vào năm 2022 và mạng 5G sẽ được phổ cập vào giữa năm 2022.

Bảng 3: Doanh thu thuần theo chuỗi 

*

Khả năng sinh lời: Dự báo tỷ suất lợi nhuận TGDĐ & ĐMX cải thiện

Với KQKD 11 tháng đầu năm 2020, chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận thuần tổng thể của TGDĐ và ĐMX năm 2020 là 6,4%, tăng từ 5,3% năm 2019, bất chấp COVID19. Con số này cũng cao hơn dự báo trước đó của chúng tôi là 5,7%.

Việc mở rộng mô hình ĐMX supermini và cơ cấu sản phẩm được cải thiện sẽ giúp TGDD và DMX duy trì tỷ suất lợi nhuận cao. Do đó, chúng tôi tăng dự báo tỷ suất lợi nhuận thuần của TGDĐ và ĐMX trong năm 2021 và 2022 lên lần lượt 6,5% (từ 5,8% trước đây) và 6,3% (từ 5,8% trước đây).

Về khả năng sinh lời của BHX, chúng tôi duy trì quan điểm tỷ suất lợi nhuận thuần của BHX sẽ tiếp tục cải thiện trong năm 2021 và 2022. Chúng tôi dự báo tỷ suất lợi nhuận thuần của BHX năm 2021 sẽ tăng đáng kể lên -3,3% từ -8,0% trong năm 2020, sau đó, tăng lên 0,3% trong năm 2022.

Định giá và khuyến nghị

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua vào đối với Cổ phiếu MWG và nâng 22,0% giá mục tiêu lên 172.700đ, từ 141.500đ, do tăng dự báo lợi nhuận thuần năm 2021-2022 và giảm giả định lãi suất phi rủi ro.

Tại giá mục tiêu mới của chúng tôi, P/E dự phóng 2021 là 15,8 lần, P/E dự phóng 2022 là 13,0 lần, tiềm năng tăng giá 36,6%. P/E dự phóng 2021 là 15,8 lần, thấp hơn 32% so với P/E bình quân các công ty cùng ngành là 23,4 lần.

Rủi ro đối với giá mục tiêu và khuyến nghị của chúng tôi

Rủi ro KQKD thấp hơn dự báo: (1) Tỷ suất lợi nhuận thuần của BHX không cải thiện đáng kể như dự kiến; (2) Bất kỳ đợt phong tỏa quy mô lớn hoặc toàn quốc nào trong năm 2021-2022 do dịch COVID-19. Trong kịch bản cơ sở của chúng tôi, chúng tôi giả định dịch COVID-19 được kiểm soát tốt và không có đợt phong tỏa quy mô lớn hoặc toàn quốc nào trong 2 năm tới.

Rủi ro KQKD cao hơn dự báo: Nền kinh tế phục hồi nhanh hơn dự báo, theo đó, nhu cầu điện tử tiêu dùng, thiết bị gia dụng và điện thoại di động cao hơn dự báo.

Xem thêm: Kiếm Tiền Mua Game Steam – Hướng Dẫn Kiếm Tiền Trên Steam Để Mua Game Free

Điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận thuần 2021-2022

Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận thuần năm 2021 lên 5.081 tỷ đồng (tăng trưởng 29,4%) do tăng dự báo doanh thu thuần của TGDĐ và BHX, trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận thuần của toàn công ty không đổi ở mức 4,0%. Dự báo lợi nhuận thuần năm 2021 cũng được tăng đáng kể 14.2% lên 6.578 tỷ đồng (tăng trưởng 29,5%), do chúng tôi nâng dự báo lợi nhuận thuần của cả 3 chuỗi.

Ước tính KQKD năm 2020

Chúng tôi dự báo doanh thu thuần của tháng 12/2020 là 9.918 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận thuần là 328 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Cho cả năm 2020, chúng tôi kỳ vọng doanh thu thuần đạt 109.222 tỷ đồng, tăng trưởng 6,9%. KQKD này cao hơn 2,1% so với dự báo cũ của chúng tôi là 106.940 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần năm 2020 dự kiến là 3.927 tỷ đồng, tăng trưởng 2,4% và cao hơn 4,5% so với dự báo cũ của chúng tôi là 3.759 tỷ đồng.

Bảng 4: Lợi nhuận sau thuế theo chuối 

*

Điều chỉnh tăng 5,8% dự báo lợi nhuận thuần năm 2021

Chúng tôi nâng 6,3% dự báo doanh thu thuần năm 2021 lên 128.559 tỷ đồng (tăng trưởng 17,7%) do tăng dự báo doanh thu của BHX và TGDĐ. Kết quả là, dự báo lợi nhuận thuần năm 2021 được điều chỉnh tăng 5.8% so với dự báo cũ lên 5.051 tỷ đồng (tăng trưởng 29,4%).

Lợi nhuận thuần năm 2021 tăng mạnh so với 2020 do BHX giảm lỗ và TGDĐ và ĐMX có lợi nhuận tăng. Chúng tôi dự báo năm 2021, BHX sẽ lỗ 1.128 tỷ đồng, giảm 34,0% so với lỗ ước tính 1.696 tỷ đồng trong năm 2020. Đồng thời, chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần của TGDĐ và ĐMX sẽ tăng trưởng 17,0% lên 6.211 tỷ đồng.

Những thay đổi giả định của chúng tôi như sau:

Chúng tôi tăng 9,3% dự báo doanh thu TGDĐ lên 30.118 tỷ đồng (tăng trưởng 1,7%) do tăng 14,4% dự báo doanh thu ngành di động lên 80.785 tỷ đồng (tăng trưởng 0,3%) từ mức 70.610 tỷ (giảm 2,5%). Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu điện thoại thông minh sẽ tăng trưởng do các đợt tung sản phẩm gần đây các thương hiệu lớn như Apple, Samsung, Xiaomi đều thành công hơn dự kiến, đồng thời có sự chuyển dịch từ điện thoại phổ thông sang điện thoại thông minh giá rẻ, do mạng di động 2G sẽ ngừng cung cấp vào năm 2022. Ngoài ra nhu cầu điện thoại 5G cũng sẽ tăng do mạng di động 5G sẽ được tung ra thị trường vào giữa năm 2021.Chúng tôi giữ nguyên dự báo doanh thu thuần của ĐMX gần như không thay đổi ở mức 64.721 tỷ đồng (tăng trưởng 10,9%). Chúng tôi dự báo Công ty sẽ mở thêm 700 cửa hàng ĐMX supermini mới trong năm, nâng tổng số cửa hàng vào thời điểm cuối năm lên 1.765 (cao hơn đáng kể so với dự báo cũ của chúng tôi là 1.429 cửa hàng) nhưng đồng thời cắt giảm dự báo về doanh thu/cửa hàng/tháng xuống còn 3,06 tỷ đồng từ 3,77 tỷ đồng, do tỷ trọng cửa hàng ĐMX supermini tăng.Chúng tôi cũng kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận thuần chung của TGDĐ và ĐMX sẽ cải thiện lên 6,5% (so với 5,8% trong dự báo trước đó). Do tăng dự báo doanh thu và biên lợi nhuận, lợi nhuận thuần hợp nhất của TGDĐ và ĐMX tăng 17.0% so với dự báo cũ lên 6.211 tỷ đồng (tăng trưởng 10,4%).Chúng tôi tăng dự báo doanh thu thuần của BHX 17.6% so với dự báo cũ lên 33.720 tỷ đồng (tăng trưởng 58,6%) với giả định có thêm nhiều cửa hàng mới và doanh thu/cửa hàng tăng. Dự báo sẽ có 600 cửa hàng mở mới trong năm 2021 (tăng so với dự báo cũ là 500 cửa hàng mới), nâng tổng số cửa hàng cuối năm lên 2.325, trong đó có 481 cửa hàng lớn (diện tích 450m2 trở lên). Quan trọng hơn, chúng tôi kỳ vọng doanh thu/cửa hàng sẽ tăng lên 1,39 tỷ đồng/tháng, tăng so với dự báo cũ là 1,19 tỷ đồng/tháng, nhờ sự đóng góp của các cửa hàng lớn này.Chúng tôi tăng dự báo mức lỗ tại BHX năm 2021 lên 1.128 tỷ đồng (so với 505 tỷ đồng ở dự báo cũ) do kỳ vọng BHX mở nhiều cửa hàng hơn trước. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận thuần của BHX là -3,3%, giảm so với dự báo trước đó của chúng tôi là -1,8%, nhưng tăng đáng kể từ -8,0% trong năm 2020.Dự báo tỷ suất lợi nhuận thuần đối với cả MWG được giữ nguyên ở mức 4,0%.

Bảng 5: Giả định doanh thu – Chuỗi TGDĐ 

*

Bảng 6: Giả định doanh thu – Chuỗi ĐMX 

*

Điều chỉnh tăng 14,2% dự báo lợi nhuận thuần năm 2022

Chúng tôi tăng 6,6% dự báo doanh thu thuần năm 2022 lên 143.433 tỷ đồng (tăng trưởng 11,6%) do tăng dư báo doanh thu tại BHX và TGDĐ. Theo đó, lợi nhuận thuần năm 2022 được điều chỉnh tăng 14.2% so với dự báo cũ lên 6.578 tỷ đồng (tăng trưởng 29,2%).

Các giả thiết chính:

Tăng 10,7% dự báo doanh thu thuần của TGDĐ lên 32,997 tỷ đồng (tăng trưởng 9,6%) do kỳ vọng cao hơn về mức tăng trưởng của ngành di động, ở mức 5% (so với 0% trước đây). Chúng tôi cho rằng nhu cầu về điện thoại thông minh sẽ mạnh hơn trong năm 2022 do nhiều người dùng sẽ chuyển đổi từ điện thoại 2G sang điện thoại 3G-4G và từ điện thoại 3G-4G sang điện thoại 5G. Mạng di động 2G sẽ bị Chính phủ cho ngừng hoạt động vào khoảng năm 2022, trong khi đó, mạng di động 5G sẽ được đưa vào sử dụng vào giữa năm 2021.Giữ nguyên dự báo doanh thu thuần của ĐMX gần như không đổi ở mức 68.984 tỷ đồng (tăng trưởng 6,6%).Tăng 13,4% dự báo LNST hợp nhất của TGDĐ và ĐMX lên 6.457 tỷ đồng (tăng 4,0%), do tăng tỷ suất lợi nhuận thuần lên 6,3% (so với 5,8% trước đây) và doanh thu của TGDĐ, như đã đề cập ở phần trên.Tăng 14,3% dự báo doanh thu thuần của BHX lên 41,451 tỷ đồng (tăng trưởng 22,9%), giả định rằng BHX sẽ mở thêm 500 cửa hàng mới, nâng tổng số cửa hàng lên 2.825, trong đó có 540 cửa hàng có quy mô lớn.Tăng 19,0% dự báo LNST của BHX lên 125 tỷ đồng (tăng trưởng 111,0%) do tăng dự báo doanh thu, trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận thuần không đổi ở mức 0,3%.

Định giá và khuyến nghị

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua vào đối với MWG và tăng 22,0% giá mục tiêu lên 172.700đ, từ mức cũ là 141.500đ. Giá mục tiêu mới phản ánh mức lợi nhuận thuần cao hơn trong năm 2021-2022 và mức lãi suất phi rủi ro thấp hơn trước đây. Tại giá mục tiêu mới, P/E dự phóng 2021 là 15,8 lần, P/E dự phóng 2022 là 13,0 lần, tiềm năng tăng giá là 36,6%. Mức P/E 15,8 lần của MWG dựa trên giá mục tiêu thấp hơn 32% so với P/E bình quân các công ty cùng ngành là 23,4 lần.

Chúng tôi sử dụng phương pháp DCF để xác định giá mục tiêu mới cho MWG là 172.700đ. Mô hình DCF của chúng tôi sử dụng lãi suất phi rủi ro là 3,0% (giảm từ 4,5% trước đây), phần bù rủi ro vốn CSH là 7,0% (không đổi) và tỷ lệ tăng trưởng dài hạn là 3,0% (không đổi). Hệ số beta là 1,2 lần (không thay đổi), trong khi đó, có một số thay đổi nhỏ về tỷ trọng vốn CSH và tỷ trọng nợ. Theo đó, chi phí vốn bình quân của chúng tôi giảm xuống còn 10,0% (từ 11,2% trước đây).

Do chi phí vốn bình quân giảm và dòng tiền tự do từ năm 2021 đến năm 2025 tăng, giá trị hợp lý của MWG tăng 22,0% lên 172.700đ từ 141.500đ trước đó. Trong đó, chi phí vốn bình quân giảm làm tăng 18.4% giá mục tiêu và dòng tiền tự do tăng làm tăng 3,1% tăng giá mục tiêu.

Xem thêm: giá các loại cổ phiếu

Giá Cổ phiếu MWG đang giao dịch ở P/E dự phóng 2021 là 11,6 lần, sát với P/E dự phóng bình quân 1 năm trong 2 năm qua là 11,6 lần. Tuy nhiên, MWG rẻ hơn 50% so với các công ty cùng ngành, đang giao dịch ở mức P/E bình quân 2021 là 23,4 lần. Tại giá mục tiêu, P/E năm 2021 của MWG là 15,8 lần, thấp hơn 32% so với P/E bình quân các công ty cùng ngành.

Bảng 7: Định giá FCFF 

*

Bảng 8: Tính toán giá trị dài hạn 

*

Bảng 9: Tính toán DCF 

*

Bảng 10: Tính toán WACC 

READ  Hướng Dẫn Hạch Toán Bán Cổ Phiếu Đã Trích Lập Dự Phòng Tổn Thất Các Khoản Đầu Tư

Trả lời

Back to top button