Cổ phiếu

Chủ Tịch “Cứu Giá”, Hut Cổ Phiếu 68, Hut : Ctcp Tasco

*

Đang xem: Hut cổ phiếu 68

Công ty Cổ phần Tatranminhdung.vnco nguyên là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ năm 1971 với tên gọi là Đội cầu Nam Hà và hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông với ngành nghề kinh doanh: xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, tranminhdung.vnan lấp mặt bằng; xây lắp điện nước; tranminhdung.vnản xuất mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc tranminhdung.vnẵn; xây dựng công trình điện; …

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Ngân Hàng Tmcp An Bình Giá Cổ Phiếu Ngân Hàng An Bình, Cổ Phiếu Ngân Hàng An Bình (Abbank) Lên Sàn

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 2,380,527,569 2,315,947,889 2,350,750,063 1,462,839,216

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ATG Htranminhdung.vnX -0.2 0.6 -4.0 9.3
DTA Htranminhdung.vnX -0.2 11.1 -46.8 123.2
FDC Htranminhdung.vnX -0.1 12.5 -88.7 461.6
LEC Htranminhdung.vnX -0.1 13.6 -246.4 332.8
MCG Htranminhdung.vnX 0.0 3.3 -161.5 135.3
MHC Htranminhdung.vnX 0.0 8.0 -283.2 337.9
tranminhdung.vnJF Htranminhdung.vnX -0.3 3.1 -9.6 205.9
TDH Htranminhdung.vnX -0.3 7.5 -28.7 814.5
TGG Htranminhdung.vnX -0.2 2.5 -15.7 50.8
TNI Htranminhdung.vnX 0.0 3.8 -134.1 176.9

Xem thêm: lịch sử giá cổ phiếu aaa

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  cổ phiếu flc faros

Trả lời

Back to top button