Vay tiền

Mẫu Hợp Đồng Vay Tiền Không Thế Chấp Tài Sản Có Có Sở Đòi Lại Không?

Mẫu hợp đồng vay vốn cá nhân không lãi suất

Mẫu hợp đồng vay vốn cá nhân không lãi suất là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ghi chép về việc cho vay vốn cá nhân không lãi suất. Mẫu hợp đồng nêu rõ nội dung của hai bên, các điều khoản thỏa thuận của hai bên…

Đang xem: Hợp đồng vay tiền không thế chấp

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng vay vốn cá nhân không lãi suất như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-​HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN​Hôm nay ngày …. tháng …. năm …..Tại địa điểm: ………………………………………………………………………………..
– Bằng số: …………………………………………………………………………………- Bằng chữ: ……………………………………………………………………………….Điều 2: Thời hạn và phương thức vayThời hạn vay là ………… tháng- Kể từ ngày … tháng … năm ….- Đến ngày … tháng … năm ….Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau):- Chuyển khoản qua tài khoản: ……………………………………………………- Mở tại ngân hàng: ……………………………………………………………………- Cho vay bằng tiền mặt ……………………………………………………………..Chuyển giao thành ……… đợt+ Đợt 1: ……………………………………………………………………………………+ Đợt 2: ……………………………………………………………………………………

Xem thêm: Thị Trường Vật Liệu Xây Dựng Cuối Năm 2018, Thị Trường Vật Liệu Xây Dựng Tăng Giá

READ  Top 10 Đơn Vị Cho Vay Tiền Nhanh Tại Đà Nẵng Giải Ngân Trong Ngày

Điều 3: Lãi suất1- Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất ……….. % một tháng tính từ ngày nhận tiền vay.2- Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày thứ 30 tính từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt …….. % tháng.3- Trước khi hợp đồng này đáo hạn ….. ngày; nếu bên B muốn tiếp tục gia hạn phải được sự thỏa thuận trước tại địa điểm
4- Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực không thay đổi mức lãi suất cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng này.5- Khi nợ đáo hạn, bên B không trả đủ vốn và lãi cho bên A, tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ chuyển sang nợ quá hạn, và chịu lãi suất tính theo nợ quá hạn là …… % một tháng.6- Thời hạn thanh toán nợ quá không quá …. Ngày nếu không có sự thỏa thuận nào khác của hai bên.Điều 4: Biện pháp bảo đảm hợp đồngBên B bằng lòng thế chấp (hoặc cầm cố) tài sản thuộc sở hữu của mình là …… và giao toàn bộ bản chính giấy chủ quyền tài sản cho bên A giữ (có thể nhờ người khác có tài sản đưa giấy tờ sở hữu đến bảo lãnh cho bên B vay). Việc đưa tài sản ra bảo đảm đã được hai bên lập biên bản đính kèm sau khi có xác nhận của phòng Công chứng Nhà nước tỉnh (thành)…Khi đáo hạn, bên B đã thanh toán tất cả vốn và lãi cho bên A, thì bên này sẽ làm các thủ tục giải tỏa thế chấp (hoặc cầm cố, bảo lãnh) và trao lại bản chính giấy chủ quyền tài sản đã đưa ra bảo đảm cho bên B.Bên B thỏa thuận rằng, nếu không trả đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng này sau …. Ngày thì bên A có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền phát mại tài sản đưa ra bảo đảm để thu hồi khoản nợ quá hạn từ bên B.Điều 5: Trách nhiệm chi trả những phí tổn có liên quan đến hợp đồng.Những chi phí có liên quan đến việc vay nợ như: tiền lưu kho tài sản bảo đảm, phí bảo hiểm, lệ phí tố tụng, v.v… bên B có trách nhiệm thanh toán.Điều 6: Những cam kết chung1- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã quy định trong pháp luật Nhà nước không ghi trong hợp đồng này, hai bên cần tôn trọng chấp hành.
2- Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng.3- Nếu tự giải quyết không thỏa mãn, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án nhân dân… nơi hai bên vay cư trú.

READ  Cho Vay Tiền Nóng Quận 2 - Nơi Cho Vay Tiền Quận 2 Tin Cậy

Xem thêm: Tổng Giám Đốc Chứng Khoán An Bình, Abbs: Ctcp Chứng Khoán An Bình

Điều 7: Hiệu lực của hợp đồngHợp đồng này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …Hợp đồng này được lập thành … bản. Mỗi bên giữ … bản.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu hợp đồng vay vốn cá nhân không lãi suất

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng Hợp đồng cho mượn nhà

*

Mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng mới nhất Mẫu hợp đồng cho thuê nhà Mẫu Hợp đồng mượn nhà Hợp đồng cho mượn tài sản

Trả lời

Back to top button