Vay tiền

Mẫu Hợp Đồng Vay Tiền Công Ty Nước Ngoài, Vay Vốn Nước Ngoài

Quy định mới về khoản vay nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thanh toán các khoản vay của nước ngoài (vay dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm) và hỗ trợ kinh doanh cho các Tổ chức tín dụng.

Đang xem: Hợp đồng vay tiền công ty nước ngoài

*

Quy định mới này tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thanh toán các khoản vay của nước ngoài (vay dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm) và hỗ trợ kinh doanh cho các Tổ chức tín dụng.

Dưới đây Công ty luật Thái Antóm tắt những quy định pháp luật mới màdoanh nghiệp cần quan tâm.

I. Định nghĩa về Khoản vay nước ngoài

Thông tư nêu trên gọi tắt là “Thông tư 03” quy định cụ thể khoản vay nước ngoài: Khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh hay còn gọi là khoản vay tự vay tự trả và Khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh dưới mọi hình thức vay (hợp đồng vay, hợp đồng ủy thác cho vay và v.v…)

READ  Hướng Dẫn Cách Check Sim Viettel Vay Tiền Ocb, Dịch Vụ Cho Vay Vốn Ngân Hàng Thủ Tục Nhanh Chóng

Hiện tại, các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nước ngoài rất quan tâm việc đăng ký khoản vay không được Chính phủ bảo lãnh (“Khoản vay”) để có thể tiếp cận nhiều nguồn vốn nhằm mở rộng phạm vi sản xuất, kinh doanh của mình.

*Hồ sơ đăng ký Khoản vay thế nào?

– Đơn đăng ký Khoản vay

– Bản sao (có xác nhận của Bên đi vay) hồ sơ pháp lý của Bên đi vay và bên sử dụng vốn vay đối với trường hợp Bên đi vay không phải là bên sử dụng vốn vay

– Bản sao (có xác nhận của Bên đi vay) hoặc văn bản chứng minh Mục đích vay

– Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của Bên đi vay) thỏa thận vay nước ngoài

– Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của Bên đi vay) văn bản cam kết bảo lãnh (thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh hoặc hình thức cam kết bảo lãnh khác) trong trường hợp Khoản vay được bảo lãnh

* Trong một số trường hợp nêu cụ thể tại Khoản 8 Điều 14 Thông tư 03, doanh nghiệp cần có xác nhận của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoảnkhi:

a) Vay nước ngoài để cơ cấu lại Khoản nợ nước ngoài b) Phần vốn nhà đầu tư nước ngoài chuyển vào Việt Nam đã sử dụng để đáp ứng các Khoản chi phí chuẩn bị đầu tư được chuyển thành Khoản vay nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài liên quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam c) Khoản vay liên quan đến rút vốn, trả nợ đối với Khoản vay nước ngoài ngắn hạn ban đầu

READ  vay tiền mặt không thế chấp

*Trường hợp vay nước ngoài bằng tiền Việt Nam, doanh nghiệp cần chuẩn bị thêm văn bản giải trình về nhu cầu vay nước ngoài.

Xem thêm: Khai Thuế Chuyển Nhượng Chứng Khoán, Câu Hỏi Thường Gặp

II. Thủ tục đăng ký khoản vaynhư thế nào?

Doanh nghiệp được lựa chọn hình thức trực tuyến hoặc truyền thống (trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện) để đăng ký các khoản vay.

Nếu doanh nghiệp lựa chọn hình thức trực tuyến: Bên vay cần khai báo trong Đơn đăng ký khoản vay trên Trang điện tử để nhận mã số Khoản vay của mình.

Đối chiếu với quy định hiện hành, Thông tư 03 này quy định về thời hạn Ngân hàng Nhà nước phải có văn bản xác nhận đồng ý hoặc từ chối việc đăng ký khoản vay của doanh nghiệp như sau:

– Thời hạn 12 ngày làm việc đối với hình thức trực tuyến

– Thời hạn 15 ngày làm việc đối với hình thức truyền thống

– Thời hạn 45 ngày làm việc đối với trường hợp Khoản vay bằng đồng Việt Nam phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận theo quy định pháp luật hiện hành và điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

III. Doanh nghiệp được phép khai báo khoản vay trên Cổng thông tin điện tử

Nhằm giúp các doanh nghiệp dễ dàng đăng ký khoản vay, tại Chương II của Thông tư 03 có quy định về hình thức trực tuyến mới. Bên vay có thể khai báo thông tin đăng ký khoản vay cũng như báo cáo tình hình thực hiện khoản vay tại website là sbv.gov.vn hoặc qlnh-sbv.cic.tranminhdung.vn.vn.

READ  Top 5 Ứng Dụng Vay Tiền Online Uy Tín, Nhanh Nóng, 500+ App Vay Tiền Online Mới Uy Tín, Nhanh Nóng

Xem thêm: Mua Máy Làm Mát Nào Tốt Nhất Trên Thị Trường, Mua Máy Làm Mát Không Khí Loại Nào Tốt Nhất

Với cách thức mới này doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được thời gian, mà vẫn chủ động được khi đăng ký khoản vay với Ngân hàng Nhà nước.

Trả lời

Back to top button