Vay tiền

Điều Kiện Có Hiệu Lực Của Hợp Đồng Vay Tiền Viết Tay? Hợp Đồng Cho Vay Tiền

Việc vay mượn tiền diễn ra khá phổ biến. Hợp đồng cho vay tiền cần có trong giao dịch cho vay tiền để ghi các thỏa thuận, điều khoản về lãi suất, thời hạn trả…giữa đôi bên.

Mẫu Hợp đồng cho vay tiền thông dụng

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————-HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

Hôm nay ngày ….. tháng ….. năm ……..

Đang xem: Hiệu lực của hợp đồng vay tiền

Tại địa điểm: ………………………………………………………………………………………………..

(Nếu vay Ngân hàng và hợp tác xã tín dụng, thì có thêm yếu tố xét đơn xin của đương sự).

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

+ Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

+ Đại diện là: …………………………………………………………………………………………………..

+ CMND số ………………………………….. do Công an …………………….. cấp ngày …………..

Bên B: (bên vay)

+ Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………………..

+ CMND số ………………………………….. do Công an …………………… cấp ngày …………….

+ Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

Điều 1: Về số lượng tiền vay

Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền:

+ Bằng số: ………………………………………………………………………………………………..

+ Bằng chữ: ……………………………………………………………………………..……………

Điều 2: Thời hạn và phương thức vay

READ  Cho Vay Tiền Ngân Hàng Techcombank Theo Bảng Lương Ngân Hàng Techcombank

2.1. Thời hạn vay là ………….……… tháng

+ Kể từ ngày ……… tháng ……. năm ………

+ Đến ngày …….. tháng ……… năm ……….

2.2. Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau):

+ Chuyển khoản qua tài khoản: …………………………………………………………………………..…

+ Mở tại ngân hàng: ……………………………………………………………………..……………….

+ Cho vay bằng tiền mặt

Chuyển giao thành ……………………..… đợt

– Đợt 1: …………………………………………………………………………………………….…

– Đợt 2: ………………………………………………………………………………….……………

Điều 3: Lãi suất

3.1 Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất ……….. % một tháng tính từ ngày nhận tiền vay.

3.2 Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày thứ 30 tính từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt …….. % tháng.

3.3 Trước khi hợp đồng này đáo hạn ….. ngày; nếu bên B muốn tiếp tục gia hạn phải được sự thỏa thuận trước tại địa điểm ……..

Xem thêm: Sử Dụng Keo Nến Là Gì ? Một Số Lưu Ý Khi Sử Dụng Keo Nến Keo Nến Là Gì

3.4 Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực không thay đổi mức lãi suất cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

3.5 Khi nợ đáo hạn, bên B không trả đủ vốn và lãi cho bên A, tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ chuyển sang nợ quá hạn, và chịu lãi suất tính theo nợ quá hạn là …….. % một tháng.

3.6 Thời hạn thanh toán nợ quá không quá …….. ngày nếu không có sự thỏa thuận nào khác của hai bên.

Điều 4: Biện pháp bảo đảm hợp đồng

4.1 Bên B bằng lòng thế chấp (hoặc cầm cố) tài sản thuộc sở hữu của mình là ……… và giao toàn bộ bản chính giấy chủ quyền tài sản cho bên A giữ (có thể nhờ người khác có tài sản đưa giấy tờ sở hữu đến bảo lãnh cho bên B vay). Việc đưa tài sản ra bảo đảm đã được hai bên lập biên bản đính kèm sau khi có xác nhận của phòng Công chứng Nhà nước tỉnh (thành) …………………………………

READ  Vay Tiền Nóng Hóc Môn, Củ Chi, Vay Tiền Nóng Hóc Môn 2021

4.2 Khi đáo hạn, bên B đã thanh toán tất cả vốn và lãi cho bên A, thì bên này sẽ làm các thủ tục giải tỏa thế chấp (hoặc cầm cố, bảo lãnh) và trao lại bản chính giấy chủ quyền tài sản đã đưa ra bảo đảm cho bên B.

4.3 Bên B thỏa thuận rằng, nếu không trả đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng này sau …….. ngày thì bên A có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền phát mại tài sản đưa ra bảo đảm để thu hồi khoản nợ quá hạn từ bên B.

Điều 5: Trách nhiệm chi trả những phí tổn có liên quan đến hợp đồng.

Những chi phí có liên quan đến việc vay nợ như: tiền lưu kho tài sản bảo đảm, phí bảo hiểm, lệ phí tố tụng, v.v… bên B có trách nhiệm thanh toán.

Điều 6: Những cam kết chung

6.1 Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã quy định trong pháp luật Nhà nước không ghi trong hợp đồng này, hai bên cần tôn trọng chấp hành.

Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng.

6.3 Nếu tự giải quyết không thỏa mãn, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án nhân dân… nơi hai bên vay cư trú.

Điều 7: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… tháng ……. năm ……. đến ngày ……. tháng ……. năm …….

READ  Điều Kiện Và Thủ Tục Vay Tiền Ngân Hàng Nhà Nước Agribank Đơn Giản Nhất Ở Đâu?

Hợp đồng này được lập thành ……. bản. Mỗi bên giữ ……. bản.

ĐẠI DIỆN BÊNA

Ký tên

(Ghi rõ họ tên và ký)

ĐẠI DIỆNBÊN B

Ký tên

(Ghi rõ họ tên và ký)

Mẫu Hợp đồng cho vay tiền mới nhất (Ảnh minh họa)

Quy định về lãi suất trong hợp đồng cho vay

Lãi suất trong hợp đồng cho vay được quy định tại Điều 468, Bộ luật Dân sự 2015. Cụ thể:

– Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.

Xem thêm: Công Ty Môi Trường Đô Thị Tam Kỳ, Công Ty Cp Môi Trường Đô Thị Tam Kỳ

– Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định nêu trên tại thời điểm trả nợ.

Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

Được quy định tại Điều 466, Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Trả lời

Back to top button