Hiện Nay, Thị Trường Buôn Bán Của Nước Ta Được Mở Rộng, Theo Hướng

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hiện nay, thị trường buôn bán của nước ta được mở rộng?

A. Theo hướng chú trọng đến các nước xã hội chủ nghĩa cũ

B. Theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa

C. Nhưng chưa có quan hệ với các nước Tây Âu

D. Nhưng chưa có quan hệ với các nước Mĩ La Tinh

*

Một trong những hướng giải quyết việc làm của nước ta hiện nay là thực hiện đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, chú ý thích đáng đến hoạt động của các ngành

A.

Đang xem: Hiện nay, thị trường buôn bán của nước ta được mở rộng

thủ công nghiệp

B. nông nghiệp

C. dịch vụ

D. công nghiệp

Sau Đổi mới, thị trường buôn bán của nước ta ngày càng mở rộng theo hướng:

A. tăng mạnh thi trường Đông Nam Á.

B. chú trọng vào thị trường Nga và Đông Âu.

C. đa dạng hóa, đa phương hóa.

D. tiếp cận với thị trường Châu Phi, Châu Mĩ.

Sau đổi mới, hoạt động buôn bán của nước ta mở rộng theo hướng:

A. Tiếp cận với thị trường Châu Mỹ và châu Phi.

B. Chú trọng vào thị trường Nga và Đông Âu.

C. Tăng mạnh vào thị trường Đông Nam Á.

D. Đa dạng hóa, đa phương hóa.

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về nguyên nhân làm cho quy mô xuất khẩu của nước ta tăng liên tục từ 1990 đến nay?

1) Tăng cường sự quản lí thống nhất của Nhà nước bằng luật pháp và chính sách.

2) Mở rộng quyền tự chủ cho các ngành, các doanh nghiệp và các địa phương.

3) Xóa bỏ cơ chế tập trung bao cấp và chuyển sang hạch toán kinh doanh.

4) Mở rộng và đa dạng hoá thị trường.

A. 1

B. 2

C. 3

D.

Xem thêm: Tiềm Năng Cổ Phiếu Flc 2018 Tăng 45%, Phát Hành, Flc: Ctcp Tập Đoàn Flc

4

Sau Đổi mới, hoạt động buôn bán của nước ta ngày càng mở rộng theo hướng

A. Đa dạng hoá, đa phương hoá thị trường.

B. Chủ yếu tập trung vào thị trường Trung Quốc.

C. Chú trọng vào thị trường Nga và Đông Âu.

D. Chủ yếu tập trung vào thị trường Đông Nam Á.

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta nhiều năm qua đã không làm được việc

A. Giảm tỉ lệ nghèo chung.

B.Giảm tỉ lệ nghèo lương thực

C. Tăng tỉ lệ người giàu.

D.Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến việc sản xuất theo hướng hàng hóa trong chăn nuôi ở nước ta hiện nay?

A. Trình độ lao động được nâng cao

B. Nhu cầu thị trường tăng nhanh

C. Dịch vụ thú y có nhiều tiến bộ

D. Cơ sở thức ăn được đảm bảo hơn

Có bao nhiêu vấn đề sau đây đặt ra trong khai thác theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ?

1) Phát triển các ngành công nghệ cao.

2) Phát triển cơ sở năng lượng.

3) Mở rộng quan hệ đầu tư với nước ngoài.

4) Quan tâm đến vấn đề về môi trường.

A. 1

B. 2

C.

Xem thêm: Nhận Định Thị Trường Căn Hộ Quận 4 T4/2021, Mua Bán Nhà Đất Căn Hộ Quận 4 Giá Tốt Nhất

3

D. 4

Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn ở nước ta hiện nay chủ yếu nhằm

Trả lời

Back to top button