Giao Dịch Hàng Hóa Trên Thị Trường Chứng Khoán Pptx, Hàng Hóa Của Thị Trường Chứng Khoán

Phân biệt hàng hóa phái sinh và chứng khoán

I. Chứng khoán là gì ?

Chứngkhoán là một bằng chứng xác nhận sự sở hữu hợp pháp của người sở hữu đó với tàisản hoặc phần vốn của công ty hay tổ chức đã phát hành. Chứng khoán có thể làhình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hay dữ liệu điện tử.

Đang xem: Hàng hóa trên thị trường chứng khoán

Chứng khoán bao gồm các loại như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ … Chứng khoán cũng được coi là một phương tiện hàng hóa trừu tượng có thể thỏa thuận và có thể thay thế được, đại diện cho một giá trị tài chính.

Xem thêm: Thị Trường Hàng Hóa Thông Thường Là Gì, Hàng Hóa Thông Thường

II.Hàng hóa phái sinh là gì ?

Phái sinh hàng hóa là một công cụ mà giá trị của nó phụ thuộc vào giá trị của một loại hàng hóa khác (được gọi là tài sản cơ sở). Các tài sản cơ sở của phái sinh có thể là cổ phiếu, trái phiếu, tỷ giá hối đoái, lãi suất, đặc điểm tín dụng, chỉ số, hàng hóa và có thể là các công cụ phái sinh khác.

Xem thêm: Thả Thính Dịch Sang Tiếng Anh Siêu Cute, Stt Thả Thính Bằng Tiếng Anh Cực Chất

*

Sản phẩm hàng hóa phái sinh Phân loại phái sinh:Phân loại theo tài sản cơ sở: gồm phái sinhtài chính và phái sinh hàng hóa.Phân loại theo sản phẩm hợp đồng: gồm hợpđồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi.Phân loại theo thị trường: gồm phái sinh trênthị trường OTC và trên thị trường niêm yết.

III. Sự khác nhau giữa thị trường hàng hóa phái sinh và thị trường chứng khoán.

So sánh Thị trường chứng khoán Thị trường hàng hóa
Bản chất Chứng khoán là giao dịch mua bán cổ phần của một công ty Hàng hóa phái sinh là giao dịch hợp đồng các loại hàng hóa như cà phê, đường, đậu tương,…
Tính thanh khoản (Tính lỏng), Chứng khoán có tính lỏng cao hơn so với các tài sản khác, thể hiện qua khả năng mua bán trên thị trường. Trong đó, cổ phiếu có mức thanh khoản cao nhất. Thị trường hàng hóa giao dịch với thị trường của thế giới vì vậy tính thanh khoản rất cao.
Tính rủi ro Tính rủi ro cao, giá của cổ phiếu trở về không nếu công ty phá sản. Tính rủi ro thấp vì hàng hóa có điểm hòa vốn (vô hình chung có thể biết được giá thấp nhất củaloại hàng hóa đó). Tuân theo quy luật cung cầu.
Tính sinh lời Biến động thấp, tối đa 10%/ngày (theo HNX) Biến động cao và phụ thuộc vào từng loại hàng hóa
Mức ký quỹ Mức ký quỹ thấp đối với chứng khoán Việt Nam, tỷ lệ 1:1 Mức ký quỹ cao, tỷ lệ 1:10 – 1:30
Cách thức mua bán Mua bán 1 chiều, chỉ có thị trường xu hướng tăng mới có lợi nhuận. Mua bán 2 chiều, thị trường biến động theo xu hướng tăng hoặc theo xu hướng giảm vẫn có lợi nhuận.
Thời gian chờ Có thời gian chờ T+3, sau khi mua cổ phiếu 3 ngày sau cổ phiểu về tài khoản mới có thể quyết định bán được. Có thời gian chở T+0, có thể mua hoặc bán ngay lập tức.
Quản lý tài khoản khách hàng Qua công ty chứng khoán lên sở chứng khoán. Qua công ty hàng hóa lên sở hàng hóa.

*

Trả lời

Back to top button