Cổ phiếu

Hướng Dẫn Hạch Toán Bán Cổ Phiếu ? Hạch Toán Chứng Khoán Kinh Doanh Theo Tt 200

*

*

VĂN BẢN

HÓA ĐƠN

LỆ PHÍ MÔN BÀI

THUẾ GTGT

THUẾ TNDN

THUẾ TNCN

THUẾ NHÀ THẦU

CÁC LOẠI THUẾ KHÁC

CHIA SẺ KINH NGHIỆM

XỬ LÝ VI PHẠM

TÀI LIỆU KẾ TOÁN – THUẾ

NGHIỆP VỤ KT -THUẾ

TÀI LIỆU TỔNG HỢP

HỎI – ĐÁP

VIDEO

THƯ GIÃN

BIỂU MẪU KẾ TOÁN – THUẾ

*

*

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 121 -ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NGẮN HẠN

Tài khoản 121 – đầu tư chứng khoán ngắn hạn dùng để phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu…) có thời hạn thu hồi không quá một năm, hoặc mua vào, bán ra chứng khoán để kiếm lời. Tài khoản này cũng được dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khác bao gồm cả khoản cho vay mà thời hạn thu hồi không quá một năm….

Đang xem: Hạch toán bán cổ phiếu

Chứng khoán đầu tư ngắn hạn bao gồm:

– Cổ phiếu có thể giao dịch trên thị trường chứng khoán;

– Trái phiếu gồm trái phiếu công ty, trái phiếu chính phủ;

– Các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

I – Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

Bên Nợ:Trị giá thực tế chứng khoán đầu tư ngắn hạn tăng.

Bên Có:Trị giá thực tế chứng khoán đầu tư ngắn hạn giảm.

Số dư bên Nợ:Trị giá thực tế chứng khoán đầu tư ngắn hạn hiện còn.“Tóm lấy” những thông tin cập nhật ưu đãi mới nhất về:Khóa học kế toán thuếDịch vụ kế toán thuế

II – Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế

1. Khi mua chứng khoán đầu tư ngắn hạn, căn cứ vào chi phí thực mua (Giá mua cộng (+) chi phí môi giới, giao dịch, chi phí thông tin, lệ phí, phí ngân hàng…), ghi:

Nợ TK 121- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Promote Là Gì ? Phân Biệt Cách Sử Dụng Các Từ Đồng Nghĩa

Có TK 331 – Phải trả cho người bán

Có TK 111 – Tiền mặt

Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

Có TK 141 – Tạm ứng

2. Định kỳ, tính lãi và thu lãi tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu:

2.1. Trường hợp nhận tiền lãi và sử dụng tiền lãi tiếp tục mua bổ sung trái phiếu, tín phiếu (không mang tiền về doanh nghiệp), ghi:

Nợ TK 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

2.2. Trường hợp nhận lãi bằng tiền, ghi:

Nợ TK 111, 112,…

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

2.3. Trường hợp nhận lãi đầu tư bao gồm cả khoản lãi đầu tư dồn tích trước khi mua lại khoản đầu tư đó thì phải phân bổ số lãi này. Chỉ ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính phần tiền lãi của các kỳ mà doanh nghiệp mua khoản đầu tư này; Khoản tiền lãi dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư được ghi giảm giá trị của chính khoản đầu tư đó, ghi:

Nợ các TK 111, 112,.. (tổng tiền lãi thu được).

Có TK 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (Phần tiền lãi đầu tư dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư đó)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Phần tiền lãi của các kỳ doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư đó).

3. Định kỳ nhận cổ tức (nếu có), ghi:

Nợ các TK 111, 112,…

Nợ TK 138 – Phải thu khác (Chưa thu được tiền ngay)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

Xem thêm: Những Câu Thả Thính Ngôn Tình Hay Nhất 2019, 999+ Những Câu Nói Hay Ngôn Tình Đậm Chất Soái Ca

4. Khi chuyển nhượng chứng khoán đầu tư ngắn hạn, căn cứ vào giá bán chứng khoán:

4.1. Trường hợp có lãi, ghi:

Nợ các TK 111, 112,…(Tổng giá thanh toán)

Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng (Tổng giá thanh toán)

Có TK 121 – Đầu tư tài chính ngắn hạn (Giá vốn)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá vốn)

4.2. Trường hợp bị lỗ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,….(Tổng giá thanh toán)

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Chênh lệch giữa giá bán nhỏ hơn giá vốn)

Có TK 121 – Đầu tư tài chính ngắn hạn.(Giá vốn)

4.3. Các chi phí về bán chứng khoán, ghi:

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

Có các TK 111, 112,…

5. Thu hồichứng khoán đầu tư ngắn hạn, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (Giá vốn)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

READ  cổ phiếu pxt

Trả lời

Back to top button