Cổ phiếu

So Sánh Sự Giống Nhau Của Cổ Phiếu Thường Và Cổ Phiếu Ưu Đãi

So sánh cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông) và cổ phiếu ưu đãi để chỉ rõ điểm giống và khác nhau cơ bản giữa hai loại cổ phiếu này.

Đang xem: Giống nhau của cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

 

Những nội dung liên quan:

 

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu là một loại chứng khoán được xác định dưới dạng văn bản (chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành) hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty.

Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi là hai loại cổ phiếu phổ biến trên thị trường vốn hiện nay, giữa chúng có những giống và khác nhau như thế nào. Mời các bạn xem bài viết dưới đây:

Điểm giống nhau giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi đều là cổ phiếu, chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu trong một công ty

Là công cụ của thị trường vốnKhông được hoàn lại vốn

READ  cổ phiếu nhiệt điện quảng ninh

Điểm khác nhau giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu thường Cổ phiếu ưu đãi
Khái niệm Cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông) là cổ phiếu mà các công ty cổ phần bắt buộc phải có. Cổ phiếu ưu đãi là một loại chứng khoán vừa có những đặc điểm giống cổ phiếu thường, vừa giống trái phiếu. Cũng giống như cổ phiếu thường, người mua cổ phiếu ưu đãi được xem là cổ đông trong công ty.

Tuy nhiên, khác với cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi trả một lượng cổ tức nhất định cho cổ đông nắm giữ.

Lợi tức Có lợi tức không ổn định, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và sau khi trả lợi tức cho trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi. Có lợi tức ổn định theo một tỷ lệ cố định trên mệnh giá. Tùy vào các loại cổ phiếu ưu đãi khác nhau mà có chính sách chia cổ tức khác nhau: cổ phiếu ưu đãi tích lũy, cổ phiếu ưu đãi không tích lũy, cổ phiếu ưu đãi tham dự chia phần.
Người nắm giữ cổ phiếu Người sở hữu cổ phiếu thường là người cuối cùng được hưởng giá trị còn lại của tài sản thanh lý khi công ty bị phá sản.

Người sở hữu cổ phiếu thường có quyền bỏ phiếu và ứng cử vào các chức vụ quản lí công ty.

Khi công ty bị phá sản, người nắm cổ phiếu ưu đãi nhận được tiền thanh lý tài sản trước cổ đông thường.

Xem thêm: Lê Hữu Báu Là Ai ? Doanh Nhân Nguyễn Thị Nga

Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi không được tham gia ứng cử bầu cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Quyền biểu quyết Cổ phiếu thường có quyền biểu quyết theo số lượng cổ phần nắm giữ của cổ đông. Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có quyền biều quyết cao hơn so với cổ phiếu thường. Ngược lại, cổ phiếu ưu đãi cổ tức và cổ phiếu ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết.
Khả năng chuyển nhượng Được tự do chuyển nhượng. Không được tự do chuyển nhượng.
Khả năng chuyển đổi Cổ phiếu thường không thể chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường.
Khả năng thu hồi tài sản Người sở hữu cổ phiếu phiếu thường là người cuối cùng được hưởng giá trị còn lại của tài sản thanh lý khi doanh nghiệp bị phá sản.

Xem thêm: Hiện Nay Người Trẻ Có Nên Làm Việc Ở Công Ty Chứng Khoán Ssi

Khi doanh nghiệp bị phá sản, người nắm cổ phiếu ưu đãi nhận được tiền thanh lý tài sản trước cổ đông thường nhưng sau người sở hữu trái phiếu.
READ  đánh giá cổ phiếu scr

Phân biệt cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

*

Những nội dung liên quan đến so sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Sở sánh cổ phiếu thường và trái phiếu

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu

Chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu thường

So sánh cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi

Sở sánh trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi về cổ tức

So sánh cổ phiếu thường và trái phiếu có lãi suất cố định

So sánh cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu công ty

Trả lời

Back to top button