Giới Thiệu Về Công Ty Môi Trường Đô Thị Hà Nội (Urenco), Giới Thiệu Công Ty

*

*
*
*
*
*
*

Tin tức – sự kiện

Thông báo V/v nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Đọc thêm

Thông báo về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19

Đọc thêm

Tổ chức diễu hành, tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành đồng vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 5/6

Đọc thêm

Thông báo V/v thực hiện khai báo y tế toàn dân trên phần mềm NCOVI

Đọc thêm

Thông báo về việc áp dụng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động kinh doanh và lao động sản xuất

Đọc thêm

Thông báo V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV) gây ra

Đọc thêm

Thông báo về việc bán thanh lý tài sản

Đọc thêm

Thông báo về chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Đọc thêm

Gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính cho năm 2017

Đọc thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016.

Đọc thêm

Tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum

Đọc thêm

Lễ bàn giao sổ BHXH cho người lao động tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Đọc thêm

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) và Báo cáo thường niên năm 2020

Đọc thêm

Thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Đọc thêm

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019

Đọc thêm

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019

Đọc thêm

CBTT về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đọc thêm

CBTT mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đọc thêm

CBTT về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2019

Đọc thêm

CBTT về việc bổ nhiệm ông Trần Minh Tấn – Giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Đọc thêm

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đọc thêm

CBTT V/v ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đọc thêm

Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2019

Đọc thêm

CBTT về việc thành lập công ty con và bổ nhiệm mới người nội bộ

Đọc thêm

CBTT về Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019

Đọc thêm

CBTT mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019

Đọc thêm

CBTT về việc miễn nhiệm người nội bộ

Đọc thêm

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019

Đọc thêm

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Đọc thêm

Thông báo V/v điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018

Đọc thêm

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Đọc thêm

Công bố thông tin về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đọc thêm

CBTT mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đọc thêm

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

Đọc thêm

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đọc thêm

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đọc thêm

Công bố thông tin V/v ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập

Đọc thêm

Công bố thông tin về danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2018

Đọc thêm

Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2017

Đọc thêm

Đọc thêm

Đọc thêm

Công bố thông tin triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2018

Đọc thêm

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Đọc thêm

Công bố thông tin về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đọc thêm

Công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đọc thêm

Công bố thông tin về ngày trở thành cổ đông lớn của cổ đông Công ty

Đọc thêm

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đọc thêm

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2017

Đọc thêm

Công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Đọc thêm

THÔNG BÁO V/v đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Đọc thêm

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đọc thêm

Công bố thông tin V/v ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập

Đọc thêm

Ngày giao dịch đầu tiên Cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Trả lời

Back to top button