Chứng khoán

Giới Thiệu Công Ty Chứng Khoán Phú Hưng Phu, Phs : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng

*

Đang xem: Giới thiệu công ty chứng khoán phú hưng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHtranminhdung.vn) là công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài hàng đầu và uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư chuyên nghiệp cho tất cả các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, các quỹ và ngân hàng đầu tư trong nước và nước ngoài.

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: giá cổ phiếu kdf

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,652,163,390 1,750,198,783 1,529,312,779 1,687,925,926

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Xem thêm: nhận định cổ phiếu asm

Nhóm ngành: Công ty Chứng khoán Vốn điều lệ: 900,000,000,000đồng KL CP đang niêm yết: 90,000,000cp KL CP đang lưu hành: 89,999,510cp
Giới thiệu:

Lịch tranminhdung.vnử hình thành:

Ngành nghề kinh doanh:

Môi giới chứng khoánTự doanh chứng khoánBảo lãnh phát hành chứng khoánTư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.

READ  ‘ Basis Trong Chứng Khoán Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Trả lời

Back to top button