Vay tiền

Giấy Vay Tiền Có Hiệu Lực Bao Lâu Mà Người Vay Không Trả, Giấy Vay Tiền Khi Nào Hết Hiệu Lực

Cuonglawyer

*
*

*
*
*

Đang xem: Giấy vay tiền có hiệu lực bao lâu

Chào bạn! Bạn không nói rõ là việc cho vay tiền của bạn có thỏa thuận thời hạn vay hay không. Bởi pháp luật quy định khác nhau giữa việc cho vay có thời hạn và không có thời hạn. Cụ thể Bộ luật dân sự quy định như sau: “Ðiều 474. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Trong trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý. Ðịa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thoả thuận. Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.

READ  hợp đồng công ty cho cá nhân vay tiền

Xem thêm: Hướng Dẫn Lập Sổ Cổ Phiếu – Tư Vấn Về Việc Cấp Sổ Chứng Nhận Cổ Đông

Xem thêm: Cán Bộ Công Chức Vay Tiền Xây Nhà, Gói Vay Hỗ Trợ Nhà Ở Cho Cán Bộ, Viên Chức

Ðiều 477. Thực hiện hợp đồng vay không kỳ hạn Ðối với hợp đồng vay không kỳ hạn và không có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản và bên vay cũng có quyền trả nợ vào bất cứ lúc nào, nhưng phải báo cho nhau biết trước một thời gian hợp lý, nếu không có thoả thuận khác. Ðối với hợp đồng vay không kỳ hạn và có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước cho bên vay một thời gian hợp lý và được trả lãi đến thời điểm nhận lại tài sản, còn bên vay cũng có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào và chỉ phải trả lãi cho đến thời điểm trả nợ, nhưng cũng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý.  Ðiều 478. Thực hiện hợp đồng vay có kỳ hạn Ðối với hợp đồng vay có kỳ hạn và không có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý, còn bên cho vay chỉ được đòi lại tài sản trước kỳ hạn, nếu được bên vay đồng ý. Ðối với hợp đồng vay có kỳ hạn và có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản trước kỳ hạn, nhưng phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn, nếu không có thoả thuận khác.”. Vì vậy, bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo pháp luật. Chúc bạn thành công! Luật sư Đặng Văn Cường Văn phòng luật sư Chính Đại, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

READ  Hiện Nay Có Hình Thức Vay Tiền Qua Internet Banking Vietcombank

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật Sư NGUYỄN-ĐÌNH-HÙNG, Giám-Đốc công ty luật TNHH PHÚ THỌ Trụ sở : số 3 Đào nguyên Phổ phường 4 Quận 11 thành phố Hồ chí Minh

Trả lời

Back to top button