Giáo Trình Những Vấn Đề Cơ Bản Về Chứng Khoán Và Thị Trường Chứng Khoán-Ubcknn

Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình – Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Danh mục Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Ủy ban năm 2013

Nhằmphục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, Thư viện Trung tâm sẽ cập nhật danh mục các Đề tài hàng năm và hướng tới đáp ứng công tác tra cứu của Quý bạn đọc sẽ có mục lụcvà nội dung tóm tắt của từng Đề tài. Danh mục Đề tài NCKH cấp Ủy ban năm 2013 gồm những nội dung chính như sau:

STT

Tên đề tài

Mã đề tài

Chủ nhiệm đề tài

1

Tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam

UB.13.01

TSKH. Nguyễn Thành Long

2

Hoàn thiện mô hình công ty chứng khoán Việt Nam

UB.13.02

ThS. Hoàng Phú Cường

3

Tìm hiểu về các sản phẩm chứng khoán hóa và khả năng áp dụng tại Việt Nam

UB.13.03

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

4

Đổi mới cơ chế tuyển dụng và chính sách đãi ngộ để thu hút nhân lực có chất lượng cao đến làm việc tại UBCKNN

UB.13.04

ThS. Nguyễn Chính Luận

5

Chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán đến năm 2020

UB.13.05

ThS. Hoàng Mạnh Hùng

6

Xây dựng và phát triển hoạt động quan hệ công chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

UB.13.06

ThS.

Đang xem: Giáo trình những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán-ubcknn

Xem thêm: Thị Trường Giày Dép Việt Nam 2018, Cơ Hội Lớn Cho Ngành Da Giày Trong Năm 2018

Xem thêm: Thơ Về Nụ Cười Thả Thính Ấn Tượng Nhất Hiện Nay, Chiêm Ngưỡng Những Bài

Nguyễn Tiến Dũng

7

Kiểm soát việc lạm dụng các giao dịch với các bên liên quan

UB.13.07

ThS. Bùi Hoàng Hải

8

Lộ trình và giải pháp hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020

UB.13.08

ThS. Vũ Chí Dũng

9

Đổi mới cơ chế nghiên cứu khoa học của UBCKNN

UB.13.09

PGS.TS. Lê Hoàng Nga

10

Định hướng xây dựng luật Chứng khoán thay thế luật Chứng khoán năm 2006

UB.13.10

ThS. Nguyễn Thị Huệ

11

Xây dựng và phát triển công cụ phái sinh chỉ số chứng khoán ở Việt Nam

UB.13.11

TS. Nguyễn Sơn

12

Xây dựng chế độ kế toán cho chứng khoán phái sinh

UB.13.12

TS. Hà Thị Ngọc Hà

Tài liệu cùng chủng loại:
*

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

Trả lời

Back to top button