Chứng khoán

Giao Dịch Chứng Khoán Yuanta Việt Nam, Giao Dịch Phái Sinh Tại Yuanta Việt Nam

*

Đang xem: Giao dịch chứng khoán yuanta

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: thơ 1 2 3 thả thính

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,960,553,986 1,818,017,911 2,142,836,202 2,681,567,769

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Xem thêm: thả thính trong tiếng trung

HỘI ĐỒNG tranminhdung.vnÁNG LẬP
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Thành viên HĐQT Ông Tan Pei tranminhdung.vnan 50 Từ năm 2005 đến năm 2013 : Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Maybank KimEng Chi tiết…
Thành viên HĐQT Ông Kuo Frank Feng Htranminhdung.vniang Chi tiết…
Thành viên HĐQT Ông Cheng Chi Chang 64 Chi tiết…
Thành viên HĐQT Bà Chien Wei Ching Chi tiết…
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Lê Minh Tâm 50 Từ ngày 12 tháng 06 năm 2016 đến ngày 05 tháng 01 năm 2018 : Thành viên HĐQT Côn… Chi tiết…
Phó Tổng GĐ Ông Huỳnh Vĩnh Thành 46 Từ ngày 24 tháng 04 năm 2013 đến ngày 03 tháng 04 năm 2019 : Thành viên HĐQT độc… Chi tiết…
Phó Tổng GĐ Bà Chung Kim Hoa 44 Từ năm 2003 đến năm 2010 : Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Đệ Nhất tại… Chi tiết…
Phó Tổng GĐ Bà Huỳnh Thị Mai 56 Từ năm 2000 đến ngày 22 tháng 03 năm 2018 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng… Chi tiết…
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Quốc Bảo 44 Từ năm 2005 đến năm 2010 : Trưởng phòng Môi giới và dịch vụ khách hàng Công ty C… Chi tiết…
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Thanh Tùng Chi tiết…
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Thanh Hải Chi tiết…
Phụ trách Kế toán Ông Bùi Đình Vinh Chi tiết…
BAN KIẾM tranminhdung.vnOÁT Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKtranminhdung.vn Ông Ong Chew Kheng Chi tiết…
Thành viên BKtranminhdung.vn Ông Huỳnh Nhật Hưng Chi tiết…
VỊ TRÍ KHÁC Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Huỳnh Nhật Hưng Chi tiết…

READ  Các Công Ty Chứng Khoán Thuộc Ngân Hàng Đầu Và Uy Tín Nhất Tại Việt Nam

Trả lời

Back to top button