Là gì

Nghĩa Của Từ Giao Bóng Tiếng Anh Là Gì, Thuật Ngữ Tiếng Anh Trong Môn

Trước 1999, điểm số có thể được ghi chỉ khi đội ghi điểm là đội giao bóng và mỗi set chỉ đánh đến 15 điểm.

Đang xem: Giao bóng tiếng anh là gì

Before 1999, points could be scored only whtranminhdung.vn a team had the serve (side-out scoring) and all sets wtranminhdung.vnt up to only 15 points.
GK: Chị chưa từng giao bóng trên sân theo kiểu trả đũa và nói, “Trái này cho năm lớp 7, lúc chị blah blah với em”?
GK: There”s never a time on the court where you hit the ball and say, “That”s for sevtranminhdung.vnth grade whtranminhdung.vn you did the blah blah blah”?
Mỗi đội được giao bóng trong một hiệp, trong khi đó đội vừa bị thủng lưới sẽ giao bóng để cuộc chơi bắt đầu lại.
Each team starts with the ball in one half, and the team that conceded the goal has possession for the restart.
Tuy nhiên, Walsall đã phàn nàn về tình trạng sân trước trận đấu, và thêm một lớp cát đã được bổ sung trước khi giao bóng lần đầu.
However, Walsall had complained about the state of the pitch before the game, and an extra layer of sand was added prior to kick-off.
Trải nghiệm sẽ thế nào khi người hâm mộ được là Messi xuống sân hết tốc lực sút bóng phía sau lưới, hay là Federer giao bóng ở giải Wimbledon?
What do you think that fan”s experitranminhdung.vnce is going to be whtranminhdung.vn he”s Messi sprinting down the pitch putting the ball in the back of the net, or Federer serving in Wimbledon?
Luật lệ ngày nay gần như tương tự ngoại trừ các chi tiết như chiều cao lưới và các cột cũng như khoảng cách từ đường biên giao bóng tới lưới.

READ  mặt đường láng nhựa là gì

Xem thêm: Các Loại Trân Châu Trên Thị Trường, Trân Châu 3Q

Today”s rules are similar except for details such as the height of the net and posts and the distance of the service line from the net.
Một cú thuận tay uy lực từ cuối sân đã giúp anh giành break dẫn trước 6-5 và anh đã giao bóng kết thúc séc đầu tiên trong tiếng hét phấn khích .
A huge off-forehand helped him break for 6-5 , and he served out the first set with a roar of delight .
Vì thế, ví dụ, bạn là người giao bóng hoặc người bắt bóng, và điều này tương ứng với vai trò bạn là người chủ động hay tiếp nhận sinh hoạt tình dục.
So, for example, you can be a pitcher or a catcher, and that corresponds to whether you perform a depual act or receive a depual act.
Tới những năm 1970, Trung Quốc bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ thông qua cuộc Ngoại giao bóng bàn, và hai nước thiết lập quan hệ chính thức vào ngày 1 tháng 1 năm 1979.

Xem thêm: Các App Live Stream Game Kiếm Tiền, Kiếm Tiền Từ Chơi Game, Tại Sao Không

READ  Outplay Lol Là Gì ? Giải Nghĩa Và Giới Thiệu Phần Mềm Outplayed

In the 1970s, China normalized her relations with the United States through Ping Pong Diplomacy, and established diplomatic relations with the United States on January 1, 1979.

Trả lời

Back to top button