Giá Yết Trái Phiếu Là Gì ? Đặc Điểm Yết Giá Trái Phiếu (Bond Quote) Là Gì

Yết giá trái phiếu (tiếng Anh: Bond Quote) là giá cuối cùng mà trái phiếu được giao dịch, được biểu thị bằng tỉ lệ phần trăm của mệnh giá và được chuyển đổi sang thang điểm.

Đang xem: Giá yết trái phiếu là gì

(Ảnh minh họa: TED Talks)

Yết giá trái phiếu

Khái niệm

Yết giá trái phiếutrong tiếng Anh là Bond Quote.

Yết giá trái phiếu là giá cuối cùng mà trái phiếu được giao dịch, được biểu thị bằng tỉ lệ phần trăm của mệnh giá và được chuyển đổi sang thang điểm.

Mệnh giá thường được đặt ở mức 100, tương ứng với 100% mệnh giá $1.000 của trái phiếu.

Ví dụ: nếu trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết ở mức 99, điều đó có nghĩa là trái phiếu đang giao dịch ở mức 99% mệnh giá. Trong trường hợp này, chi phí để mua mỗi trái phiếu là $990.

Đặc điểm củaYết giá trái phiếu

Yết giá trái phiếu được biểu thị bằng tỉ lệ phần trăm của mệnh giá trái phiếu, được chuyển đổi thành giá trị số, sau đó nhân với 10 để xác định chi phí cho mỗi trái phiếu.

Yết giá trái phiếucũng có thể được thể hiện dưới dạng phân số.

Ví dụ, trái phiếu doanh nghiệp được yết giá theo mức tăng 1/8, trong khi trái phiếu của chính phủ được yết gía theo mức tăng 1/32.

Yết giá trái phiếu ở mức 99 1/4 nghĩa là yết giá tại 99,25% mệnh giá. Chuyển đổi tỉ lệ phần trăm thành 99,25 và nhân với 10 kết quả là chi phí cho mỗi trái phiếu tương đương $999,52.

Xem thêm: Đăng Ký Vay Tiền Dụng ) – Đăng Ký Vay Tiền Mặt Nhanh

Ngoài việc được yết gía theo tỉ lệ phần trăm của mệnh giá, trái phiếu cũng có thể được yết gía với mứclợi suất đáo hạn(YTM).

Các loạiYết giá trái phiếu

Yết giá trái phiếu đầy đủ bao gồm giá hỏi mua và giá chào bán, được tính tương tự theo cách yết giá ở giao dịch cuối.

– Giá hỏi mua (Bid price) là mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả cho trái phiếu tại thời điểm báo giá.

Khi người bán trái phiếu tìm được giá giao dịch ngay lập tức, giá hỏi mua lúc này là giá giao dịch.

– Giá chào bán (Ask price) là mức giá thấp nhất của trái phiếu có thể bán tại thời điểm yết giá.

Sự khác biệt giữa giá hỏi mua và giá chào bán là “chênh lệch”.

Trong khái niệm yết giá trái phiếu đầy đủ, trái phiếu có mức thanh khoản cao, chẳng hạn như kho bạc, thường có sự chênh lệch giá hỏi mua và giá chào bán rất nhỏ.

Trái phiếu cũng có thể được yết giá theo lợi suất đáo hạn, thường được thực hiện với mục đích tham khảo, thay vì thực hiện giao dịch.

Xem thêm: Kiếm Tiền Từ Vps – Kiếm Tiền Youtube Nước Ngoài Bằng Vps

Ví dụ, các trung gian tài chính thường yết giá kho bạc trung hạn 10 năm bằng lợi suất đáo hạn, với mục đích giúp các nhà đầu tư biết một điểm tham chiếu cho biến động giá trái phiếu.

Trả lời

Back to top button