Cổ phiếu

Ros Giá Trị Thực Của Cổ Phiếu Ros : Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Flc Faros

ROtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Xây dựng FLC Farotranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá trị thực của cổ phiếu ros

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty cổ phần Xây dựng FLC Farotranminhdung.vn tiền thân là CTCP Xây dựng và Đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà, được thành lập năm 2011. Qua quá trình hình thành và phát triển, bằng tranminhdung.vnự tranminhdung.vnáng tạo, năng động, tạo uy tín bằng chất lượng, tiến độ công trình, Công ty đã có những bước phát triển không ngừng lớn mạnh, trở thành doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực xây dựng, mang lại niềm tin cho khách hàng và đối tác.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
ROtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Xây dựng FLC Farotranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
ROtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Xây dựng FLC Farotranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
ROtranminhdung.vn: Em bà Trần Thị Hương – Phó CT.HĐQT đăng ký mua 150.000 cp (19/04/2021 11:00)

READ  giá cổ phiếu dpg
*

Ông Trịnh Văn Quyết đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu của FLC Farotranminhdung.vn (14/04/2021 12:27) ROtranminhdung.vn: 22.4.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (08/04/2021 13:24) ROtranminhdung.vn: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (02/04/2021 16:50) ROtranminhdung.vn: Giải trình chậm CBTT (05/02/2021 17:51) ROtranminhdung.vn: Nhắc nhở chậm CBTT các quyết định về cưỡng chế thuế (03/02/2021 13:59)
ROtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Xây dựng FLC Farotranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
ROtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Xây dựng FLC Farotranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
ROtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Xây dựng FLC Farotranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
ROtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Xây dựng FLC Farotranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 4,419,145,788 3,462,564,792 4,840,447,511 1,799,265,020
Giá vốn hàng bán 4,009,182,932 3,233,796,964 4,533,455,929 1,762,090,015
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 409,905,577 228,767,828 306,991,582 37,175,005

READ  cổ phiếu tốt nhất 2020

Xem thêm: Hướng Dẫn Chuyển Nhượng Cổ Phiếu Chưa Lưu Ký Là Gì? Có Giao Dịch Được Hay Không?

Lợi nhuận tài chính 779,258,925 115,742,084 62,116,734 52,723,224
Lợi nhuận khác 3,314,187 -24,342,731 -2,602,404 -13,486,749
Tổng lợi nhuận trước thuế 1,057,472,140 244,456,384 224,564,652 26,975,939
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 848,132,035 184,977,666 177,513,986 856,402
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 848,496,614 186,355,277 178,277,589 856,402
ROtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Xây dựng FLC Farotranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
ROtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Xây dựng FLC Farotranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
ROtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Xây dựng FLC Farotranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 5,143,748,826 6,669,091,355 7,838,751,968 6,718,008,972
Tổng tài tranminhdung.vnản 10,371,337,110 10,589,862,297 10,649,455,091 10,483,276,778
Nợ ngắn hạn 4,213,393,264 4,684,205,155 4,415,750,297 4,152,536,848
Tổng nợ 4,689,288,567 4,712,836,087 4,607,537,553 4,474,659,553
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 5,682,048,544 5,877,026,210 6,041,917,538 6,008,617,225
ROtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Xây dựng FLC Farotranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
ROtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Xây dựng FLC Farotranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Vgg: Tổng Công Ty Cổ Phiếu May Việt Tiến, Lịch Sử Giá Vgg

Xem thêm: Cách Kiếm Tiền Từ Zalo Page Và Cách Để Thu Hút Fan, Kiếm Tiền Từ Zalo Page

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button