Vay tiền

Vay Tiền Chậm Trả Có Được Xin Gia Hạn Hợp Đồng Vay Tiền Mới Nhất 2021

Theo quy định tại Điều 385 Bộ luật Dân sự năm 2015, hợp đồng là văn bản thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự trong quá trình tham gia giao dịch. Hợp đồng được xây dựng dựa trên mong muốn, thỏa thuận của các bên. Vậy khi các bên cùng muốn gia hạn hợp đồng thì xử ký thế nào?Trong bài viết này, tranminhdung.vn gửi đến bạn đọc Mẫu gia hạn hợp đồng

Mẫu gia hạn hợp đồng

1. Phụ lục hợp đồng là gì?2. Quy định về phụ lục gia hạn hợp đồng2. Phụ lục gia hạn hợp đồng4. Hợp đồng hết hạn có phải gia hạn hay không?5. Mẫu gia hạn hợp đồng thuê nhà

1. Phụ lục hợp đồng là gì?

Theo quy định tại Điều 403 Bộ luật Dân sự năm 2015, Phụ lục hợp đồng được hiểu là văn bản kèm theo hợp đồng chính, được dùng để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng sẽ có hiệu lực giống như hợp đồng chính đã được giao kết.

Đang xem: Gia hạn hợp đồng vay tiền

Phụ lục hợp đồng phải tuân theo các quy định sau:Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.Trong hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng cũng được xác định là một bộ phận của hợp đồng lao động, có hiệu lực như hợp đồng lao động. Phụ lục hợp đồng lao động có thể dùng để quy định chi tiết thêm một số điều khoản được quy định trong hợp đồng chính hoặc dùng để sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung của hợp đồng lao động.

READ  Cần Vay Tiền Gấp Tại Đà Nẵng Lãi Suất Thấp Hồ Sơ 100%% Online

2. Quy định về phụ lục gia hạn hợp đồng


Hiện nay, đối với vấn đề về phụ lục gia hạn hợp đồng, trong quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 chỉ quy định chung về phụ lục hợp đồng mà không có khái niệm hay quy định riêng về phụ lục gia hạn hợp đồng, nhưng có thể hiểu, phụ lục gia hạn hợp đồng, là văn bản phụ lục có nội dung nhằm kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng thêm một thời gian theo sự thỏa thuận của các bên.Việc ký phụ lục hợp đồng nhằm gia hạn hợp đồng hoàn toàn dựa trên nội dung thỏa thuận của hai bên khi hợp đồng gần hết hạn. Tuy nhiên, đối với một số loại hợp đồng cụ thể thì việc quy định phụ lục hợp đồng nói chung và phụ lục hợp đồng nhằm gia hạn hợp đồng nói riêng cũng có những quy định riêng nhất định.Lưu ý: Không thể gia hạn hợp đồng sau khi hợp đồng đã giao kết hết hạn mà chỉ có thể gia hạn hợp đồng khi hợp đồng còn hạn. Đồng thời việc thực hiện ký phụ lục hợp đồng đều dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Phụ lục gia hạn hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐịa danh, ngày … tháng … năm ……PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNGSố……………..

READ  Top 1# Vay Tiền Đám Cưới Lãi Suất Hấp Dẫn, Giải Pháp Cưới Với Ngân Sách Hợp Lý

Xem thêm: nhận định cổ phiếu drc

Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày…….., tháng…….., năm…………………….Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên………………………………………………………………………….
Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số…….về gia hạn hợp đồng đã ký số….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:1. …………………..…………………..…………………..…………………..…………………………….2. …………………..…………………..…………………..…………………..……………………………5. Điều khoản chung:5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số……………………………….5.2 PL HĐ được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số…và có giá trị kể từ ngày ký……..

ĐẠI DIỆN BÊN A(Ký, ghi rõ họ tên)ĐẠI DIỆN BÊN B(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Hợp đồng hết hạn có phải gia hạn hay không?

Khi một hợp đồng hết hạn, theo quy định của pháp luật, cụ thể tại Điều 422 Bộ luật dân sự năm 2015 thì đây là một trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng, cụ thể là chấm dứt hợp đồng theo sự thỏa thuận giữa các bên. Vì vậy, khi thời hạn của hợp đồng được đưa vào trong nội dung hợp đồng thì đó sẽ làm căn cứ chấm dứt hợp đồng theo quy định.Có thể thấy, về mặt nguyên tắc, khi hợp đồng đã hết hạn thì hợp đồng này sẽ không còn giá trị để tiếp tục thực hiện, điều đó đồng nghĩa, không thể thực hiện việc gia hạn hợp đồng khi hợp đồng đã hết hạn. Bởi việc gia hạn hợp đồng là để nhằm mục đích để kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng, do vậy việc gia hạn hợp đồng chỉ được thực hiện khi hợp đồng còn thời hạn hoặc gần hết hạn.Khi hợp đồng đã hết hạn, nếu các bên muốn tiếp tục hợp đồng thì chỉ có thể giao kết hợp đồng mới. Nội dung này cũng được khẳng định tại quy định về hợp đồng lao động, theo đó tại khoản 2 Điều 22 “Bộ luật lao động năm 2019” có quy định, khi hợp đồng lao động hết hạn, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, người sử dụng lao động và người lao động phải giao kết hợp đồng lao động mới, nếu không giao kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động đã ký kết trước đó sẽ trở thành loại hợp đồng lao động khác để xác định quan hệ lao động này.

READ  Vay Tiền Nóng Lãi Cao - 10+ Vay Tiền Nóng Gấp Online Nhanh Trong Ngày

Xem thêm: Bachelor Of Fine Arts Là Gì ? Tầm Ảnh Hưởng Của Visual Art Trong Thiết Kế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc——————————–PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀSố:…/………
Hợp đồng thuê đất Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

*

Mẫu phụ lục hợp đồng 2021 Mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ mới nhất Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Hợp đồng mua bán đất Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi Hợp đồng cho thuê nhà xưởng Hợp đồng lao động thời vụ năm 2021 Mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn

Trả lời

Back to top button