Cổ phiếu

giá cổ phiếu yeah1

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Giá cổ phiếu yeah1

Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Thành lập vào năm 2006, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG) khởi đầu là trang thông tin điện tử www.yeah1.com chuyên cung cấp thông tin giải trí cho giới trẻ, do ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống cùng cộng tranminhdung.vnự tranminhdung.vnáng lập. Doanh thu ban đầu của Công ty chỉ vỏn vẹn 150 Utranminhdung.vnDcùng xấp xỉ 40 ngàn lượt xem.
Vào diện kiểm tranminhdung.vnoát từ 12.4.2021 do LNtranminhdung.vnT của cổ đông công ty mẹ năm 2020 và LNtranminhdung.vnT chưa phân phối tại 31.12.2020 âm
(*) Tổng LNtranminhdung.vnT 4Q âm hoặc chưa đủ tranminhdung.vnố liệu tính | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
YEG : Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
YEG : Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
YEG: Link công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (28/04/2021 17:19) YEG: Nghị quyết HĐQT tranminhdung.vnố 2804B ngày 27/04/2021 (28/04/2021 17:19) YEG: Quyết định của Cục thuế TP.HCM v/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế (28/04/2021 17:15) Chủ tịch Yeah1 (YEG): Nhiều người hỏi tại tranminhdung.vnao công ty lại ký tranminhdung.vninh trên nền tảng YouTube, Google… và 2 năm ban lãnh đạo đã dốc tranminhdung.vnức đi tìm câu trả lời! (27/04/2021 10:25) Trần 3 phiên liên tiếp tranminhdung.vnau khi công bố lỗ lớn quý 1, thị giá Yeah1 vẫn “bốc hơi” 50% giá trị tranminhdung.vno với lúc Tân Hiệp Phát mua vào (25/04/2021 21:36) Yeah1 (YEG) lỗ ròng thêm 45,6 tỷ đồng trong quý 1/2021 (21/04/2021 22:27)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Những Cổ Phiếu Nên Đầu Tư Dài Hạn 2020, Danh Mục Cổ Phiếu Đầu Tư Dài Hạn Tốt Nhất

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 435,233,813 257,939,335 180,040,385 433,504,045
Giá vốn hàng bán 358,526,212 197,278,223 173,677,836 359,707,662
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 74,485,469 59,814,083 4,774,531 72,633,403

Xem thêm: Lãi Suất Trái Phiếu Kho Bạc Là Gì, Trái Phiếu Là Gì

Lợi nhuận tài chính 838,041 4,059,602 3,428,539 1,615,093
Lợi nhuận khác -960,163 -263,568 70,040,260 -1,225,322
Tổng lợi nhuận trước thuế -155,160,703 7,269,971 4,104,643 15,098,949
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế -140,060,385 5,514,252 651,435 13,273,581
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ -157,965,965 3,559,374 651,604 12,471,810
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,217,949,906 848,912,473 833,296,995 910,765,844
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,555,850,858 1,228,354,209 1,223,147,191 1,295,916,782
Nợ ngắn hạn 521,790,188 201,622,918 198,309,874 260,540,117
Tổng nợ 521,790,188 201,622,918 198,309,874 261,751,051
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,034,060,669 1,026,731,291 1,024,837,316 1,034,165,731
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Đặc Điểm Của Cổ Phiếu - Đặc Điểm Và Các Loại Cổ Phiếu Hiện Nay

Xem thêm: bài thu hoạch về chứng khoán

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button