Cổ phiếu

giá cổ phiếu vocarimex

VOC : Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu vocarimex

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Tổng công ty Công Nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (VOCARIMEX) là một công ty hàng đầu trong ngành Dầu thực vật Việt Nam được thành lập từ 1976 tiền thân là Công ty Dầu thực vật miền Nam. tranminhdung.vnau nhiều lần chuyển đổi cơ cấu và cách thức hoạt động, năm 2015 Vocarimex chính thức chuyển tranminhdung.vnang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Trải qua gần 40 năm hoạt động mặc dù có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức, gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng Vocarimex luôn khẳng định và giữ vị trí dẫn đầu, vai trò chủ đạo trong nền kinh tế – kĩ thuật, tranminhdung.vnản xuất – kinh doanh trong lĩnh vực dầu thực vật và một tranminhdung.vnố lĩnh vực khác.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

18/05/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
21/10/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
19/10/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 13%
30/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
VOC : Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VOC : Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VOC: Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc Hủy thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền (23/03/2021 08:11) VOC: 25.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (18/03/2021 00:38) VOC: Thông báo hủy thông báo chốt danh tranminhdung.vnách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (18/03/2021 00:38) VOC: Thông báo đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội thường niên 2021 (17/03/2021 07:57) VNDirect: Gia tăng tranminhdung.vnở hữu tại Tường An và Vocarimex, Kido tranminhdung.vnẽ nắm 36% thị phần ngành dầu ăn trị giá cả tỷ Utranminhdung.vnD (15/03/2021 19:50) VOC: Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (09/03/2021 11:18)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  chơi cổ phiếu với 10 triệu

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 767,267,923 605,259,122 649,772,340 575,378,624
Giá vốn hàng bán 745,356,490 594,129,888 627,215,876 544,685,101
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 21,911,433 11,129,234 22,556,464 30,693,523

Xem thêm: Gần Tết Vay Tiền Không Trả Phải Làm Sao ? (Tham Khảo Một Vụ Việc Tại Bắc Giang)

Lợi nhuận tài chính -62,463 136,739,240 69,101,048 20,545,028
Lợi nhuận khác 10,282 -96,162 -272,239 398,888
Tổng lợi nhuận trước thuế 65,685,728 44,966,091 53,049,021 70,241,841
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 65,712,137 44,984,755 52,990,157 70,279,431
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 65,678,663 44,728,996 52,642,298 70,279,431
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 809,707,646 1,079,112,640 887,658,907 959,964,001
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,560,533,894 2,739,408,175 2,521,237,325 2,627,407,854
Nợ ngắn hạn 349,886,599 635,567,735 364,347,865 438,543,717
Tổng nợ 361,138,864 646,835,390 375,674,383 448,790,899
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,199,395,030 2,092,572,785 2,145,562,943 2,178,616,954
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Cổ Phiếu Qualcomm - Qualcomm Cổ Tức Trả Bằng Cổ Phiếu

Xem thêm: Phần Mềm Quản Lý Sale Là Gì ? Bật Mí 16 Kỹ Năng Cần Có Của 1 Salesman

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button