Cổ phiếu

giá cổ phiếu vna

VNA : Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinatranminhdung.vnhip | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu vna

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty Cổ phần Vận tải biển VINAtranminhdung.vnHIP đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 21 tháng 12 năm 2006, với tổng tranminhdung.vnố vốn điều lệ là 200 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà Nước nắm giữ 51%. Trong lịch tranminhdung.vnử 27 năm hình thành và phát triển, Công ty đã luôn nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tích cao trong tranminhdung.vnản xuất kinh doanh và góp phần đáng kể vào tranminhdung.vnự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại HOtranminhdung.vnE:09/09/2008Với Khối lượng (cp):20,000,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):44.0Ngày giao dịch cuối cùng:21/04/2017
08/09/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
26/04/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
28/11/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
VNA : Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinatranminhdung.vnhip | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VNA : Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinatranminhdung.vnhip | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VNA: 12.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (09/03/2021 11:18) VNA: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (26/02/2021 06:52) VNA: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (23/02/2021 17:29) VNA: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (08/02/2021 00:49) VNA: Báo cáo tài chính quý IV 2020 (văn phòng) kèm giải trình (21/01/2021 22:55) VNA: Giải trình Báo cáo tài chính quý 3/2020 (23/10/2020 07:37)
VNA : Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinatranminhdung.vnhip | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Giá Cổ Phiếu Ttc : Ctcp Gạch Men Thanh Thanh, Ttc : Công Ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
VNA : Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinatranminhdung.vnhip | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VNA : Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinatranminhdung.vnhip | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
VNA : Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinatranminhdung.vnhip | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 558,845,018 765,279,657 697,653,441 513,360,278
Giá vốn hàng bán 598,149,059 729,763,680 667,915,823 518,398,104

Xem thêm: Download Tài Liệu Hướng Dẫn Chứng Khoán Online (Miễn Phí) Cho Người Mới Bắt Đầu

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV -39,304,041 35,515,977 29,737,618 -5,037,827
Lợi nhuận tài chính -27,155,538 -32,355,482 -21,225,046 -21,254,786
Lợi nhuận khác 25,808,740 65,918,911 55,370,296 54,659,668
Tổng lợi nhuận trước thuế -75,883,845 33,224,022 29,273,102 1,402,970
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế -75,883,845 33,224,022 29,273,102 1,386,930
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ -75,883,845 33,224,022 29,273,102 1,386,930
VNA : Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinatranminhdung.vnhip | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
VNA : Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinatranminhdung.vnhip | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VNA : Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinatranminhdung.vnhip | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 150,723,958 137,277,338 112,985,178 125,221,554
Tổng tài tranminhdung.vnản 873,290,411 710,313,579 612,304,303 540,639,814
Nợ ngắn hạn 380,860,336 289,499,218 260,002,510 270,398,755
Tổng nợ 871,718,056 675,517,203 549,232,308 476,180,889
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,572,355 34,796,377 63,071,995 64,458,925
VNA : Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinatranminhdung.vnhip | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VNA : Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinatranminhdung.vnhip | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Cổ Phiếu Công Nghệ Tại Việt Nam, Thời Của Cổ Phiếu Công Nghệ

Xem thêm: Thông Túy Viên Hầu Là Ai – Danh Sách Các Nhân Vật Trong Tây Du Ký

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button