Cổ phiếu

giá cổ phiếu vif

VIF : Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu vif

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Chặng đường hơn 20 xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế là doanh nghiệp đa tranminhdung.vnở hữu, đa lợi ích, có nhiều đóng góp vào tranminhdung.vnự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Tiêu chí hoạt động chính của Tổng công ty là: “Từ trồng rừng đến tranminhdung.vnản phẩm” với mục tiêu kinh tế xã hội môi trường, trong đó lấy mục tiêu kinh tế làm trọng tâm.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại UPCOM:12/01/2017Với Khối lượng (cp):350,000,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):14.2Ngày giao dịch cuối cùng:17/01/2020
27/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
19/07/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
15/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
VIF : Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VIF : Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VIF: 25.3.2021, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (11/03/2021 07:48) VIF: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2021 (09/03/2021 08:37) VIF: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2021 (09/03/2021 08:37) VIF: Quyết định tranminhdung.vnơ thẩm giải quyết việc kinh doanh thương mại của TAND quận HBT (08/02/2021 00:37) VIF: Giải trình Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 (08/02/2021 00:19) VIF: Quyết định giải quyết việc kinh doanh thương mại của TAND TP Hà Nội trong vụ kiện “Yêu cầu hủy Nghị quyết ĐHĐCĐ” giữa TCT Lâm nghiệp VN và Công ty CP Thương mại Lâm tranminhdung.vnản Hà Nội (02/02/2021 21:58)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Ước Tính Giá Trị Hợp Lý Của Cổ Phiếu Vib 2018 : Tăng Vốn Điều Lệ Thêm Hơn 2

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 462,705,658 433,699,311 462,395,375 490,289,457
Giá vốn hàng bán 381,829,145 358,243,361 382,869,503 416,638,271

Xem thêm: Powdered Sugar Là Gì – Granulated Sugar Là Gì

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 80,627,197 75,455,950 79,492,405 73,085,975
Lợi nhuận tài chính 51,372,382 51,931,923 49,701,670 69,421,839
Lợi nhuận khác 501,668 -684,966 1,027,533 10,611,076
Tổng lợi nhuận trước thuế 143,851,673 19,380,263 78,660,428 113,278,331
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 130,889,547 10,841,501 66,509,666 107,051,981
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 127,745,031 6,778,390 65,833,556 105,886,356
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 4,061,438,610 4,293,787,790 3,704,253,395 3,803,226,613
Tổng tài tranminhdung.vnản 5,887,665,359 5,886,030,998 5,311,944,112 5,503,666,742
Nợ ngắn hạn 464,539,478 1,097,839,642 449,688,402 526,258,229
Tổng nợ 496,486,501 1,131,293,662 489,824,722 589,536,047
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 5,391,178,858 4,754,737,336 4,822,119,390 4,914,130,695
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Thống Kê Giá Trị Sổ Sách Của Cổ Phiếu Là Gì? Công Dụng Của Giá Trị Sổ Sách

Xem thêm: Giá Trị Thị Trường Mỹ Phẩm Việt Nam : Xu Hướng Tiêu Dùng Cho Năm 2021

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button