Cổ phiếu

Giá Cổ Phiếu Viettel Global Hôm Này, Vgi : Tổng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Viettel

*

Đang xem: Giá cổ phiếu viettel global hôm này

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 4,307,737,174 4,318,320,342 5,771,815,907 4,531,716,177

Xem thêm: Tiền Ảo Libra Của Facebook Có “Chết Yểu”? Khi Nào Facebook Ra Mắt Đồng Libra

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 22,773,846,005 22,840,289,147 24,351,201,659 26,581,216,309

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
APG Htranminhdung.vnX 0.9 9.3 10.5 295.7
APH Htranminhdung.vnX 0.6 48.7 83.0 9,546.3
ACL Htranminhdung.vnX 0.6 13.2 23.1 689.7
CCL Htranminhdung.vnX 0.9 14.2 16.1 655.5
CLG Htranminhdung.vnX 0.6 0.8 1.2 16.3
CTD Htranminhdung.vnX 0.6 72.9 123.9 5,555.5
CTtranminhdung.vn Htranminhdung.vnX 0.7 16.6 24.1 1,590.7
DBT Htranminhdung.vnX 0.8 12.4 16.2 184.7
DQC Htranminhdung.vnX 0.6 24.3 42.9 509.8
DRH Htranminhdung.vnX 0.6 12.0 20.4 618.5

Xem thêm: Thiên Phụ Là Ai ? Tại Sao Thiên Ma Ba Tuần Lại Phá Phật Thành Đạo?

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  Các Cổ Phiếu Lên Sàn Tháng 8 2018, Hàng Loạt Cổ Phiếu 'Hot' Chào Sàn

Trả lời

Back to top button