Cổ phiếu

giá cổ phiếu vcg hôm này

VCG : Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu vcg hôm này

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam tiền thân là Công ty Dịch vụ và Xây dựng nước ngoài, được thành lập ngày 27/09/1988. Ngày 5/9/2008 Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam chính thức giao dịch trên tranminhdung.vnở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Lĩnh vực kinh doanh chính: xây lắp công trình; kinh doanh bất động tranminhdung.vnản; tư vấn thiết kế và tranminhdung.vnản xuất công nghiệp.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại HNX:05/09/2008Với Khối lượng (cp):149,985,150Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):39.6Ngày giao dịch cuối cùng:22/12/2020
11/01/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
30/12/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
14/02/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
09/07/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
27/12/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
11/07/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
16/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
04/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
28/07/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
22/11/2011: Bán ưu đãi, tỷ lệ 3:2, giá 10000 đ/cp
17/08/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
14/06/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
VCG : Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VCG : Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VCG: Nhận được đơn từ nhiệm của ông Bùi Tuấn Anh – Thành viên HĐQT (26/04/2021 20:09)

READ  Cổ Phiếu Ưu Đãi Cho Cán Bộ Công Nhân Viên, Cổ Phiếu Ưu Đãi Cho Nhân Viên: Bán, Mua Thế Nào
*

VCG: Link công bố báo cáo thường niên năm 2020 (23/04/2021 09:10) VCC: Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam đăng ký mua 1.839.300 CP (22/04/2021 06:59) VCG: Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Mạnh Quỳnh – Thành viên HĐQT (07/04/2021 13:26) Vinaconex báo lãi gần 1.700 tỷ đồng trong “năm Covid” 2020 (02/04/2021 09:34) VCG: Ông Đặng Thanh Huấn – Kế toán trưởng đã bán 15.626 cp (01/04/2021 15:58)
VCG : Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
VCG : Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VCG : Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
VCG : Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 10,897,798,937 9,731,057,322 9,508,205,547 5,551,586,318
Giá vốn hàng bán 9,129,593,094 8,520,970,724 8,191,445,918 4,715,112,309

READ  Qns: Nhận Định Cổ Phiếu Qns : Lợi Nhuận Chuẩn Bị Phục Hồi, Cập Nhật Cổ Phiếu Qns

Xem thêm: Công Văn Là Gì ? GiảI ĐáP ThắC MắC Về Công Văn

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 1,767,922,046 1,210,026,150 1,310,867,427 836,323,887
Lợi nhuận tài chính 709,019,250 -34,188,569 -63,096,924 2,768,646,473
Lợi nhuận khác 10,806,378 50,364,486 101,663,594 83,109,832
Tổng lợi nhuận trước thuế 1,951,489,538 795,046,936 965,263,682 2,126,798,686
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 1,629,138,388 638,984,203 786,630,976 1,690,315,661
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 1,341,382,409 492,457,530 683,579,961 1,604,670,152
VCG : Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
VCG : Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VCG : Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 12,987,976,979 12,369,784,640 12,055,094,496 13,397,312,098
Tổng tài tranminhdung.vnản 21,629,224,399 20,085,186,895 19,318,370,538 19,609,980,551
Nợ ngắn hạn 10,435,272,381 9,055,277,814 7,722,679,343 8,992,485,656
Tổng nợ 13,771,144,707 12,085,720,931 11,580,049,998 12,446,775,834
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 7,858,079,692 7,999,465,964 7,738,320,540 7,163,204,717
VCG : Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VCG : Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Pyn Elite Fund Bán Hàng Triệu Cổ Phiếu Ceo F319, (F319) Hot News

Xem thêm: giá cổ phiếu google

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button