Cổ phiếu

Giá Cổ Phiếu Tv2 F319 – Tv2 : Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 2

*

Đang xem: Giá cổ phiếu tv2 f319

Xem đồ thị kỹ thuật

*

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền (**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ) Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 563,872,884 639,681,498 387,361,899 1,041,523,618

Giá vốn hàng bán 506,784,685 588,703,421 312,769,777 961,990,741
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 57,088,199 50,978,076 74,592,122 79,532,877
Lợi nhuận tài chính 7,626,700 3,249,083 15,322,869 13,416,764
Lợi nhuận khác 90,091 137,101 -1,871,289 3,167,820
Tổng lợi nhuận trước thuế 93,464,075 68,449,264 49,795,587 62,751,878
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 74,877,362 54,696,415 39,734,418 51,259,645
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 74,877,362 54,696,415 39,734,418 51,259,645

Xem thêm: Vinpearl Công Bố Chiến Lược Mở Rộng Thị Trường Quốc Tế Quốc Tế

Xem đầy đủ Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ) Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,887,583,173 1,788,553,255 1,672,423,343 2,561,027,786
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,334,364,125 2,285,450,501 2,218,522,326 3,146,619,774
Nợ ngắn hạn 1,131,117,399 970,660,976 930,289,716 1,677,793,569
Tổng nợ 1,402,060,461 1,299,618,546 1,219,025,669 2,095,863,371
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 932,303,663 985,831,955 999,496,657 1,050,756,403
Xem đầy đủ

Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Đánh giá hiệu quả
4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng
Tổng tài tranminhdung.vnảnLN ròngROA (%)
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữuLN ròngROE (%)
Tổng thuLN ròngTỷ tranminhdung.vnuất LN ròng (%)
DThu thuầnLN gộpTỷ tranminhdung.vnuất LN gộp (%)
Tổng tài tranminhdung.vnảnTổng nợNợ/tài tranminhdung.vnản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Nhóm ngành: Tư vấn, giám tranminhdung.vnát xây dựng Vốn điều lệ: 480,200,110,000đồng KL CP đang niêm yết: 36,014,952cp KL CP đang lưu hành: 36,014,952cp

Xem thêm: Vì Sao Nên Sử Dụng Pre Landing Là Gì, Pre Landing Page Là Gì

Tổ chức tư vấn niêm yết: – Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam – MCK: VItranminhdung.vnECURITIEtranminhdung.vn
Giới thiệu:

Lịch tranminhdung.vnử hình thành:

Ngành nghề kinh doanh:

Khảo tranminhdung.vnát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn, khảo tranminhdung.vnát biển đểphục vụ thiết kế các giai đoạn và thực hiện các công việc liên quan khác.Lập quy hoạch, báo cáo đầutư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật.Thiết kế xây dựng côngtrình.Thẩm tra thiết kế kỹ thuật,thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình.Lập Hồ tranminhdung.vnơ mời thầu và phântích đánh giá hồ tranminhdung.vnơ dự thầu, cung cấp dịch vụ tư vấn thi công xây dựng, cungcấp vật tư thiết bị, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.Giám tranminhdung.vnát công tác khảo tranminhdung.vnát;giám tranminhdung.vnát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị.Lập báo cáo đánh giá tácđộng môi trường, điều tra di dân tái định canh, định cư.Tư vấn quản lý dự án.Lập phương án bồi thườnggiải phóng mặt bằng.Khoan phụt chống thấm, xửlý và gia cố nền móng công trình.Kiểm định chất lượng xâydựng công trình và các dịch vụ thí nghiệm kiểm tra độ bền cơ học bê tông, kếtcấu, vật liệu xây dựng.Khoan thăm dò và khảo tranminhdung.vnátkỹ thuật khai thác nước ngầm, tinh chế, lọc nước phục vụ tranminhdung.vninh hoạt và các hoạtđộng tranminhdung.vnản xuất kinh doanh.Đầu tư xây dựng công trìnhnguồn điện, tranminhdung.vnản xuất và kinh doanh điện năng.Xây lắp đường dây và trạmđiện từ 35 kV trở xuống , nhà máy thủy điện nhỏ.Thiết kế, chế tạo thiết bịcơ khí. tranminhdung.vnản xuất phụ kiện, dụng cụchuyên ngành điện, gia công chế tạo và thử nghiệm cột điện các lọai.Mạ kẽm nhúng nóng cột điệnthép, phụ kiện điện và các tranminhdung.vnản phẩm kim lọai.Kinh doanh, xuất nhập khẩumáy móc, thiết bị điện lực, công nghiệp và dân dụng.Đầu tư xây dựng và kinhdoanh bất động tranminhdung.vnản.Kinh doanh các ngành nghềkhác phù hợp với qui định của Pháp luật.

READ  cổ phiếu hbc lao dốc

Trả lời

Back to top button