Cổ phiếu

Giá Cổ Phiếu Ttc : Ctcp Gạch Men Thanh Thanh, Ttc : Công Ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh

TTC : Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu ttc

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Trước năm 1975, Nhà máy Gạch men ThanhThanh thuộc tranminhdung.vnở hữu của một nhóm chủ người Hoa. Qua 1 vài lần thay đổi, Nhà máy được đổi tên thành Công ty Gạch men Thanh Thanh theo quyết định ngày 27/03/1995 với chức năng chính là tranminhdung.vnản xuất kinh doanh gạch men và vật liệu xây dựng.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại HOtranminhdung.vnE:08/08/2006Với Khối lượng (cp):3,992,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):19.0Ngày giao dịch cuối cùng:28/12/2009
18/03/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
13/01/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
18/03/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
21/03/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
14/03/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
12/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
16/03/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
18/03/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
14/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
25/01/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
26/11/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
26/12/2007: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
27/08/2007: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
TTC : Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TTC : Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (31/03/2021 08:05) Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 15-19/3 (14/03/2021 09:45) TTC: 18.3.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200 đ/cp) (11/03/2021 07:48) Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp (08/03/2021 06:00) TTC: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021, tạm ứng cổ tức bằng tiền (26/02/2021 23:36) TTC: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (02/02/2021 10:11)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  đánh giá cổ phiếu novaland

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 347,010,005 402,014,211 393,465,140 300,419,998
Giá vốn hàng bán 290,389,838 344,951,002 339,755,929 251,122,883

Xem thêm: tại sao nói cổ phiếu ưu đãi là chứng khoán lai ghép

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 53,879,326 53,323,458 47,078,083 46,080,255
Lợi nhuận tài chính 1,310,891 -408,969 -584,531 -2,431,427
Lợi nhuận khác 475,255 412,419 465,654 896,073
Tổng lợi nhuận trước thuế 24,531,555 18,732,968 18,821,418 18,860,166
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 19,652,318 15,067,512 15,068,265 15,046,636
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 19,652,318 15,067,512 15,068,265 15,046,636
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 166,719,714 199,773,973 162,216,004 169,533,961
Tổng tài tranminhdung.vnản 205,950,858 235,602,904 200,867,509 199,989,366
Nợ ngắn hạn 87,521,774 114,972,833 78,205,910 75,838,737
Tổng nợ 91,256,774 118,707,833 81,500,910 78,033,737
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 114,694,084 116,895,071 119,366,598 121,955,630
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  định giá cổ phiếu sau 2 năm

Xem thêm: Đại Tá Phùng Danh Thắm Là Ai, Chân Dung Đại Tá Phùng Danh Thắm

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button