Cổ phiếu

giá cổ phiếu tnd

TND : CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu tnd

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin được thành lập trên cơ tranminhdung.vnở cổ phần hóa xí nghiệp than Cẩm Phả thuộc Công ty Than Quảng Ninh, hoạt động dưới hình thức CTCP từ năm 1999. Ngành nghề kinh doanh: khai thác và chế biến, kinh doanh than; cung ứng xuất nhập khẩu hàng hóa, vật tư phục vụ khai thác mỏ, tranminhdung.vnửa chữa máy móc thiết bị…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý II năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại UPCOM:26/02/2016Với Khối lượng (cp):16,000,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):15.0Ngày giao dịch cuối cùng:04/08/2020
19/05/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 53%
02/07/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 40%
18/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
TND : CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TND : CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Hàng loạt doanh nghiệp trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tỷ lệ rất cao (21/08/2020 08:28) TND: 4.8.2020, ngày GDKHQ Hoán đổi cổ phiếu (05/08/2020 20:55) Doanh nghiệp than báo lãi cao thậm chí vượt kế hoạch ngay trong nửa đầu năm 2020 (26/07/2020 09:01) TND: Công bố ngày ĐKCC thực hiện quyền hoán đổi nhận cổ phiếu của Công ty hợp nhất (23/07/2020 14:33) TND: Giải trình Báo cáo tài chính quý 2/2020 (23/07/2020 14:33) TND: Ngày 04/08/2020, hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty (20/07/2020 10:00)
TND : CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Đọc Sách, Truyện Cổ Phiếu Thường Lợi Nhuận Phi Thường F319, Cổ Phiếu Gas F319

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
TND : CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TND : CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Tăng trưởng
TND : CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 727,479,547 699,218,703 792,474,117 528,301,902
Giá vốn hàng bán 665,875,667 644,186,371 757,699,497 488,259,384

Xem thêm: Hướng Dẫn Nộp/ Chuyển Tiền Vào Tài Khoản Chứng Khoán Bsc, Siêu Thị Chứng Khoán Nududo

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 61,603,880 55,032,333 34,774,621 40,042,518
Lợi nhuận tài chính -16,165,925 -6,650,119 -13,395,126 -4,011,737
Lợi nhuận khác 604,708 -3,985,208 -60,168 995,267
Tổng lợi nhuận trước thuế 2,248,662 -1,548,958 5,575,812 11,642,241
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 1,361,884 -2,319,341 4,379,768 8,189,650
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 1,361,884 -2,319,341 4,379,768 8,189,650
TND : CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
TND : CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TND : CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 194,054,527 530,341,906 364,287,998
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,202,161,302 1,363,669,611 1,237,427,982
Nợ ngắn hạn 451,681,770 781,544,090 700,800,722
Tổng nợ 890,359,806 1,010,071,116 976,074,800
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 311,801,496 353,598,495 261,353,182
TND : CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
TND : CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  cổ phiếu flc hôm nay

Xem thêm: thực trạng nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button