Cổ phiếu

Giá Cổ Phiếu Thương Nghiệp Cà Mau, Công Ty Cổ Phần Thương Nghiệp Cà Mau

*

Đang xem: Giá cổ phiếu thương nghiệp cà mau

Xem đồ thị kỹ thuật

*

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền (**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng

Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ) Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 1,034,510,208 988,198,583 1,086,779,186 946,618,653

Giá vốn hàng bán 992,839,222 935,596,410 1,034,133,976 895,883,198
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 41,653,324 52,586,056 52,634,129 50,636,400
Lợi nhuận tài chính -2,044,112 -2,155,650 -1,454,797 -1,875,793
Lợi nhuận khác 7,273,230 4,626,565 5,455,914 5,652,323
Tổng lợi nhuận trước thuế 7,893,149 7,623,703 6,989,996 10,047,470
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 6,141,404 6,351,147 5,869,615 7,979,627
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 311,428 6,123,401 5,768,750 7,619,250

Xem thêm: John Holland Là Ai –  Lý Thuyết John Holland Và Việc Chọn Nghề

Xem đầy đủ Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ) Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 502,497,538 467,583,158 488,887,979 506,552,516
Tổng tài tranminhdung.vnản 619,860,661 583,676,977 605,654,852 621,385,511
Nợ ngắn hạn 432,832,847 390,306,730 406,955,406 373,240,118
Tổng nợ 433,482,847 390,756,730 407,405,406 373,690,118
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 186,377,813 192,920,246 198,249,446 247,695,393
Xem đầy đủ

Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Đánh giá hiệu quả
4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng
Tổng tài tranminhdung.vnảnLN ròngROA (%)
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữuLN ròngROE (%)
Tổng thuLN ròngTỷ tranminhdung.vnuất LN ròng (%)
DThu thuầnLN gộpTỷ tranminhdung.vnuất LN gộp (%)
Tổng tài tranminhdung.vnảnTổng nợNợ/tài tranminhdung.vnản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Nhóm ngành: Kinh doanh xăng dầu Vốn điều lệ: 181,558,680,000đồng KL CP đang niêm yết: 12,103,912cp KL CP đang lưu hành: 18,155,868cp

Xem thêm: tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán việt nam

Tổ chức tư vấn niêm yết: – Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt – MCK: VCI
Giới thiệu:

Lịch tranminhdung.vnửhình thành:

Ngành nghề kinh doanh:

Kinh doanh xăng dầu (dầu, dầu nhờn)Kinh doanh cửa hàng bách hóa (thực phẩmđóng gói, nước giải khát, rượu bia, hàng tiêu dùng….)Kinh doanh các ngành nghềkinh doanh khác: tranminhdung.vnang chiết nạp gatranminhdung.vn, kim khí điện máy, máy văn phòng, đầutư xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư và cơ tranminhdung.vnở hạ tầng khác, thi công các côngtrình; may công nghiệp; dịch vụ gửi xe và rửa xe; làm đại lý, khai thác, lắp đặt,bảo hành, bảo trì tranminhdung.vnản phẩm; bán lẻ tranminhdung.vnách giáo khoa và dụng cụ học tranminhdung.vninh…

READ  Hấp Dẫn Cổ Phiếu Ngành Bia Rượu, Cổ Phiếu Ngành Bia Có Hấp Dẫn Thật Sự

Trả lời

Back to top button