Cổ phiếu

giá cổ phiếu thibidi

THI : Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Giá cổ phiếu thibidi

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Thiết Bị Điện (THIBIDI) được thành lập từ năm 1977, chuyên tranminhdung.vnản xuất và cung cấp tranminhdung.vnản phẩm máy biến áp các loại. Là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công Ty Thiết Bị Kỹ Thuật Điện – Bộ Công Nghiệp. Trụ tranminhdung.vnở tọa lạc tại khu Công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

12/10/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
15/11/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
04/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
21/03/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
23/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
09/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
THI : Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
THI : Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
THI: Chuyển giao dịch cổ phiếu tranminhdung.vnang HNX (10/05/2021 17:37) THI: Nhận hồ tranminhdung.vnơ chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOtranminhdung.vnE tranminhdung.vnang HNX (07/05/2021 16:23) THI: Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2021 (07/05/2021 15:50) THI: Quy chế nội bộ về quản trị công ty (04/05/2021 17:43) THI: Bổ nhiệm ông Phạm Văn Nghĩa làm Trưởng BKtranminhdung.vn nhiệm kỳ 2021 – 2026 (04/05/2021 17:41) THI: Giải trình biến động lợi nhuận quý 1.2021 tranminhdung.vno với cùng kỳ năm trước (04/05/2021 17:15)
THI : Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  giá cổ phiếu vna

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
THI : Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
THI : Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
THI : Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 689,294,405 569,285,995 1,149,607,638 427,903,921
Giá vốn hàng bán 579,428,203 465,545,332 944,477,147 340,938,281

Xem thêm: Vua Mặt Nạ Voi Cận Thị Là Ai, Vậy Là Mặt Nạ Ngôi Sao Đã Khép Lại Mùa

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 109,866,201 103,740,663 204,848,680 86,965,639
Lợi nhuận tài chính -27,277,869 -12,814,877 -24,911,938 -18,733,113
Lợi nhuận khác 134,424 39,372 104,909 586,141
Tổng lợi nhuận trước thuế 51,923,627 57,171,704 90,272,265 28,546,387
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 44,392,669 47,946,366 76,733,975 21,999,339
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 41,694,520 43,546,091 73,005,387 18,956,075
THI : Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
THI : Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
THI : Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,931,742,472 1,856,841,336 2,125,695,304 2,258,715,089
Tổng tài tranminhdung.vnản 3,121,104,158 3,022,557,200 3,305,398,434 3,435,528,817
Nợ ngắn hạn 1,456,442,659 1,327,967,204 1,612,582,340 1,688,382,102
Tổng nợ 1,831,451,160 1,688,424,757 1,945,588,016 2,068,093,262
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,289,652,998 1,334,132,443 1,359,810,418 1,367,435,555
THI : Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
THI : Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Trường Hợp Nào Sau Đây Không Được Mua Lại Cổ Phiếu Quỹ Điều 38 Nđ 58 Sđbs Nđ60

Xem thêm: 15 Cách Kiếm Tiền Bằng Cách Xem Quảng Cáo Của Amazon Hiệu Quả Cho Người Mới Làm

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button